Medicinske usluge vrhunskog kvaliteta
011/344-1515   065/344-1515
8 do 20h (radnim danima)

Category

Diagnostic

LABORATORIJSKE ANALIZE

Prim. dr sc. med. Branislav Gvozdenović specijalista internne medicine – pulmolog Nekada je postojao običaj da se ‘za svaki slučaj’ uradi čitav spektar laboratorijskih analiza, ne gledajući pri tome da li su one zaista značajne za konkretnog pacijenta i koliko one koštaju....
DALJE

LABORATORIJSKE ANALIZE

HEMATOLOGIJA Anemija Koagulacija Odredjivanje krvnih grup BIOHEMIJSKE ANALIZE Ispitivanje funkcije jetre i pankreasa Ispitivanje funkcije bubrega Ispitivanje metabolizma kostiju Bolesti kardiovaskularnog sistema Ispitiivanje lipidnog statusa HORMONI I TUMORSKI MARKERI Ispitivanje...
DALJE

ULTRAZVUK

Šta je ultrazvuk? Metoda koja za prikaz unutrašnjih organa koristi prolaz ultrazvučnh talasa kroz telo. Ultrazvučni talasi su zvučni talasi visokih frekvencija koji su iznad praga čujnosti ljudskog uha. Osnovni princip rada ultrazvuka se temelji na svojstvu piezoelektričnog...
DALJE

GASTROSKOPIJA I KOLONOSKOPIJA

ERCP (Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija) Ovo je metoda koja kombinuje endoskopsko injiciranje kontrasta u hepatopankreatičnu ampulu da bi se ispunili žučni kanali i pankreasni kanal uz istovremeno rentgensko snimanje. Pacijent je za vreme zahvata sediran. Koristi...
DALJE

SPIROMETRIJA

Šta je spirometrija? Metoda koja omoućuje ispitivanje ventilacione sposobnosti pluća. Spirometrijom se mere plućni kapaciteti i volumeni. Ova tehnika se koristi u dijagnozi i procjeni težine poremećaja ventilacije kod opstruktivnih bolesti (bronhijalna astma, hronični bronhitis)...
DALJE

Holter krvnog pritiska

Šta je holter krvnog pritiska? Metoda registrovanja visine krvnog pritiska u toku 24 sata. Uređaj automatski meri krvni pritisak, svakih 20 ili 30 minuta. Za vreme nošenja 24- satnog holtera krvnog pritiska pacijent nastavlja s uobičajenim dnevnm aktivnostima (posao, fizičke...
DALJE

Holter EKG-a

Šta je holter EKG-a? Metoda registrovanja promene električnog potencijala srca u toku 24 sata. Koristi se kod simptoma lupanja i preskakanja srca (palpitacija srca), sinkopa i svih poremećaja srčanog ritma. Za vreme nošenja 24-satnog EKG holtera pacijent nastavlja sa svoji...
DALJE

GINEKOLOGIJA – GINEKOLOG

GINEKOLOŠKI PREGLED podrazumeva: -pregled pod spekulumom –kolposkopiju-videokolposkopiju sa uzimanjem Papanicolaou testa (PA test) -bimanuelni pregled -pregled dojki MIKROBIOLOŠKE ANALIZE-UZIMANJE BRISEVA -bakteriološki(cervikalni i vaginalni bris) -brisevi grlića na...
DALJE

KOLPOSKOPIJA

KOLPOSKOPIJA je metoda pregleda vulve-spoljne genitalije,zidova vagine,svodova vagine i grlića. KOLPOSKOP je stereoskopski binokularni instrument koji uveličava grlić 6-40 puta. PAPA TEST je screening test čiji je cilj što ranije otkrivanje prekanceroznih i zloćudnih stanj...
DALJE

ERGOMETRIJA

Ergometrija je dijagnostički postupak pri kojem se ispitanik podvrgava standardizovanim i merljivim opterećenjem. Testiranje se sprovodi na pokretnoj traci ili biciklergometru prema standardizovanim protokolima. Na dva dana pre testiranja potrebno je prekinuti terapiju...
DALJE
12