Medicinske usluge vrhunskog kvaliteta
011/344-1515   065/344-1515
8 do 20h (radnim danima)

Category

Sterilitet

INSEMINACIJA ( IUI )

Inseminacija predstavlja najjednostavniji oblik asistiranog oplođenja koja može biti cervikalna,intramaterična i intratubarna. Prednost je što je jeftina i neinvazivna i može se ponavljati,koristi se u stimulisanom i spontanom ciklusu. Podrazumeva unošenje specijalno pripremljene...
DALJE

BAKTERIJSKA VAGINOZA

Predstavlja sindrom poremećenosti u sastavu vaginalne flore,a nastaje kao rezultat simbiotskog međusobnog dejstva nekoliko različitih bakterijskih vrsta.. U 30% slučajeva protiče potpuno asimptomatski ili se manifestuje obilnim vaginalnim sekretom zaudarajućeg karaktera,odnosno...
DALJE

BRAČNI STERILITET

U Poliklinici Antamedica je oformljeno savetovalište za neinvazivnu terapiju bračne neplodnosti. Rešavanje problema bračne neplodnosti obuhvata: – ispitivanje uzroka steriliteta za muškarce i žene, – određivanje terapije, – edukaciju otklanjanja faktora rizika,...
DALJE