Medicinske usluge vrhunskog kvaliteta
011/344-1515   065/344-1515
8 do 20h (radnim danima)

Category

Psihijatrija

Hiperaktivno dete – ADHD sindrom

Hiperaktivnost je poremećaj pažnje praćen psihomotornim nemirom. Poznat je još pod imenom ADHD sindrom (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Postoje tri tipa ovog poremećaja: Predominantno slaba pažnja – potrebno je da više simptoma slabosti pažnje traju najmanje 6 meseci i...
DALJE

Programi podsticaja razvoja deteta

Antamedica nudi sledeće programe podsticaja razvoja deteta: Program podsticaja razvoja fine motorike Program podsticaja razvoja grafomotorike Program podsticaja razvoja pažnje Program podsticaja razvoja percepcije Program podsticaja razvoja kognitivnih veština Program podsticaja...
DALJE

Razvojna podrška deci

Ukoliko je Vaše dete prerano ili rođeno s rizikom, kasni u razvoju, nespretno, ima teškoće pažnje, čitanja, pisanja, računanja, ili mu je potrebna priprema za školu i pomoć u učenju javite se Antamedici. Kroz pretežno individualan, a po potrebi i grupni rad sa decom naši...
DALJE

Program kursa – Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ (сатница, теме и предавачи) Сатница Тема Метод обуке* Предавач 2 сатa 1. недеља Принципи узимања неуропсихолошке анамнезе и њен значај; комплементарност допунских метода испитивања (на конкретном примеру извештаја) Рад у малој групи, практичне вежбе...
DALJE

Program kursa – Neurološka dijagnostika – primena testova i tehnika

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ (сатница, теме и предавачи) Сатница Тема Метод обуке* Предавач недеља 1 сат Увод у неуропсихологију -Неуропсихолошка анамнеза, скрининг процена и процена афективитета у склопу неуропсихолошке процене – предавање 1 сат, проф.др Д. Пав...
DALJE

PSIHOTERAPIJA – PSIHOLOG, PSIHIJATAR, PSIHOTERAPEUT

Psihoterapija je sistematski i organizovan način lečenja određenih smetnji, stanja, poremećaja ili psihičkih oboljenja sa ciljem poboljšanja mentalnog funkcionisanja. Ove smetnje, u čijoj su pozadini psihički uzroci, leče se kroz razgovore sa psihoterapeutom. U psihoterapiji se...
DALJE

DESET UPOZORAVAJUĆIH FAKTORA DEMENCIJE

Neke pojave u svakodnevnom životu mogu da ukažu da zaboravnost koja se ispoljava predstavlja upozoravajući znak nastupajuće bolesti. Ukoliko zapazite ove pojave potrebno je da pratite da li se one ponavljaju, odnosno da nisu slučajnost. Stručnjaci koji se bave demencijom su...
DALJE

ŠTA JE DEMENCIJA?

Demencija se definiše kao stečeno sniženje mentalnih sposobnosti u najmanje dve oblasti (na primer:  pamćenje i govor, pamćenje i opažanje, orijentacija u prostoru i opažanje itd.) i vremenom se pogoršava. Demencija je sindrom, odnosno skup simptoma (smetnje koje opaža sam...
DALJE