Medicinske usluge vrhunskog kvaliteta
011/344-1515   065/344-1515
8 do 20h (radnim danima)

Category

Uncategorized

Unapređenje veština poslovne komunikacije – Program stručnog sastanka

11:00 – 11:40   Event planning and event management – planiranje događaja – predavanje 11:45 – 12:25    Poslovni bonton i poslovna komunikacija – predavanje 12:40 – 13:20   PR, javni nastup, mediji, krizni PR – predavanje 13:30 –...
DALJE

Unapređenje veština poslovne komunikacije – javni nastup, odnosi sa medijima, poslovna komunikacija i bonton i kreiranje događaja

 Event planning –планирање догађаја, PR, маркетинг и пословни бонтон су одувек биле неоходне вештине пословног света. Помоћу познавања и начина прецизног организовања пословних догађаја, семинара, саветовања, трибина, конгреса, презентација, затим квалитетног PR...
DALJE

Program kursa – Ultrazvučna dijagnostika abdomena – osnovni kurs

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ (сатница, теме и предавачи) Сатница Тема Метод обуке* Предавач 1. недеља 1 сат ФИЗИЧКИ ПРИНЦИПИ УЛТРАЗВУЧНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ АБДОМЕНА Предавње Др Емилија Антанасијевић 1. недеља 4 сати УПОЗНАВАЊЕ СА УЛТРАЗВУЧНИМ АПАРАТОМ. ТЕХНИКЕ ИЗВОЂЕЊА ПРЕГ...
DALJE

TROMBOZA PORTNE VENE U SKLOPU NOVODIJAGNOSTIKOVANOG ULCEROZNOG KOLITISA – prikaz slučaja i pregled literature

Poliklinika Antamedica iz Beograda organizuje stručni sastanak u četvrtak, 05. decemra 2013. godine u 16:00 časova, na temu: „Tromboza portne vene u sklopu novodijagnostikovanog ulceroznog kolitisa – prikaz slučaja i pregled literature“ Predavač: mr. sci. med. dr Radmila Šarenac...
DALJE

ANALIZA I SUPERVIZIJA NEUROPSIHOLOŠKIH NALAZA

Poliklinika Antamedica iz Beograda organizuje petonedeljni kurs sa početkom u utorak, 03. decemra 2013. godine u 16:00 časova, na temu: „Analiza i supervizija neuropsiholoških nalaza“ Kurs se održava utorkom tokom pet nedelja, sa početkom u 16:00 časova. Predavač: Prof. dr Dragan...
DALJE

SPONTANI POBAČAJ

Spontani pobačaj predstavlja neželjenu ekspulziju embriona odnosno fetusa bez ikakvih vidljivih uticaja spolja, a pre postignute sposobnosti za vanmaterični život.Sa napredkom neonatalne nege ta granica je poslednjh godina pomerena sa 28 nedelja trudnoće na 24 nedelje trudnoće...
DALJE

INTRAUTERINA SMRT FETUSA (FMU)

FMU je smrt ploda ili plodova pre porodjanih kontrakcija ,bez obzira na gestacijsku starost. Učestalost je oko 1 %. Najčešći uzroci su: prevremeno odlubljivanje posteljice (abruptio placentae praecox), hipertenzivni sindromi ( HTA,PIH,Praeclampsio,Eclampsio), dijabetes melitus,...
DALJE

BOL U LEĐIMA

Kičma Kičma je struktura koja se pruža od glave do karlice. U sastav kičme ulaze kosti (kičmeni pršljenovi), zglobovi sa hrskavicama, ligamenti, tetive, nervi i svi oni mogu da dovedu do pojave bola. Pršljenska tela su međusobno povezana hrskavičavim prstenovima koji amortizuju...
DALJE

KONKURS

Poliklinici ANTAMEDICA su potrebni : – specijalistа ginekologije i akušerstva – specijalistа fizikalne medicine i rehabilitacije – specijalista neuropsihijatrije/neurologije/psihijatrije – viša medicinska sestra Pored stručnih kvalifikacija i veština,...
DALJE