Loading...
Elektromioneurografija (EMNG) 2018-04-27T13:50:52+00:00

Elektromioneurografija (EMNG)

Dr sci. med. Aleksandra Kačar, neurolog

Elektromioneurografija (EMNG) je dijagnostička metoda kojom se ispituje funkcija kičmene moždine, korenova i pleksusa, perifernih nerava i mišića. Ovom metodom se može dobiti uvid u stanje neuromošićne transmisije.

Predhodno se savetuje pregled neurologa radi procene i odabira EMNG protokola.

Obzirom da je u pitanju invazivna, ali neškodljiva elektrofiziološka metoda, pacijentu se savetuje da se adekvatno pripremi za pregled (doručak, ne stavljanje krema na kožu, ukoliko boluje od mijastenije gravis-obustava antiholinesterazne terapije).

Indikacije za EMNG su: različiti tipovi polineuropatija, radikulopatija i pleksopatija, bolesti mišića, Mijastenija gravis, bolesti motoneurona.

Pacijenti se mogu javiti na pregled ako subjektivno osećaju: trnjenje i gubitak osećaja u stopalima i šakama u ekstremitetima, bolove i trnjenja u rukama i nogama (npr. išijas), slabosti i grčeve u mišićima (posebno rameni i karlični pojas).

Na osnovu dobijenih rezultata, stiče se uvid u stanje nerava i mišića, što olakšava precizno definisanje dijagnoze, kao i dalje praćenje tokom i posle lečenje (efekat).

Procenjuje karakter i intenzitet oštećenja perifernih nerava i mišića,pomaže definisanje preciznije prognoze oboljenja perifernih nerava i mišića.

Služi za praćenje efekata terapije ovih oboljenja.

Potrebna je adekvatna saradnja pacijenta. Metoda je neškodljiva po pacijenta.

Minimalno je neprijatna zbog korištenja tankih iglenih elektroda i upotrebe električne stimulacije nerava niskog intenziteta.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica