Medicinske usluge vrhunskog kvaliteta
011/344-1515   065/344-1515
8 do 20h (radnim danima)

INTERNA MEDICINA

Interna medicina je grana i specijlnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnih organa. Doktor interne medicine koji se naziva i ,,Internista” tokom osnovnih studija i specijalizacije obučava se na koji način da prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti od kojih obolevaju odrasle osobe. I ako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista leči čoveka kao celinu, a ne samo poje dinačne organe.

Subspecijalizacije Interne medicine

Internista se može opredeliti za dijagnostiku i lečenje svih unutrašnjih organa ili nastaviti sa dodatnim školovanjem kako bi se fokusirao na lečenje nekog pojedinačnog organa i stekao zvanje subspecijaliste interne medicine za neku od subspecijalistikih oblasti.A to su:

Kardiologija, dijagnoza i lečenje srca i krvnih sudova.
Endokrinologija, dijagnoza i lečenje endokrinog sistema.
Gastroenterologija, dijagnoza i lečenje organa za vareneje.
Hematologija, izučavanje krvi i krvnih elemenata.
Medicinska onkologija, dijagnostifikovanje i lečenje kancera.
Nefrologija, dijagnoza i lečenje bolesti bubrega.
Pulmologija, dijagnoza i lečenje pluća i organa za disanje.
Reumatologija, dijagnoza i lečenje reumatskih bolesti.
Gerantologija, briga o starim licima.
Hepatologija, dijagnoza i lečenje bolesti jetre.

Dijagnostički principi

Dijagnoza se u početku zasniva na anamnezi (medicinski intervju) i kliničakom pregledu. U toku razgovara lekar mora biti obučen da navede pacijenta da mu opiše tegobe. Nakon uzimanja anamneze i fizikalnog pregleda može se postaviti diferencijalna dijagnoza, ili lista mogućih dijagnoza koja odgovaraju postojećim simptomima. Dalje ispitivanje ide ka laboratoriskoj diagnostici, metodama vizualizacije rentgen diagnostika, ultrazvuk, CT, NMR ili ukoliku je potrebno različite interventne procedure). Diagnoza se nekad postavlja tek nakon biopsije patološki izmenjenog tkiva i njegove histopatološke obrade.