Medicinske usluge vrhunskog kvaliteta
011/344-1515   065/344-1515
8 do 20h (radnim danima)

Doc. dr sci. med Rosa Šapić


Rosa Šapić, specijalizirala neuropsihijatriju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, doktorirala na psihijatriji na Medicinskom fakultetu u Prištini. Ima dvadeset godina psihijatrijskog iskustva, prvo na Psihijatrijskoj klinici KBC Priština i Medicinskom fakultetu u Prištini, a zatim u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Beogradu, i domu zdravlja u Beogradu, kao i American school of Medicine, Evropskog Univerziteta u Beogradu , gde radi kao docent na predmetu Psihijatrija. Učestvuje u izvodjenju nastave kao Docent na predmetu psihopatologija Fakulteta za psihologiju Univerziteta u Bijeljini.
Završila je četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapije , na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, dvogodišnju edukaciju iz Grupne psihoterapije, na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, dvogodišnju edukaciju racionalno emotivne i bihejvioralne psihoterapije u REBT centru Elisovog instituta u Beogradu, kao i edukaciju iz Balint psihoterapije u Balint centru u Beogradu. Član je udruženja psihoterapeuta Srbije i autor je brojnih radova u zemlji i inostranstvu.
Obuka u psihoterapiji i veliko iskustvo u radu sa klijentima omogućile su joj da razvije posebnu osetljivost i veštine u radu sa klijentima.