Medicinske usluge vrhunskog kvaliteta
011/344-1515   065/344-1515
8 do 20h (radnim danima)

Prof. Dr Duško Vranješ

Prof. Dr Duško Vranješ, neuropsihijatar, profesor beogradskog Univeruziteta (rođen u Milosavcima, Laktaši, Republika Srpska, 16.2 1945.) Diplomirao 1970, magistrirao 1974. i odbranio doktorsku disertaciju 1986. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Usavršavao se u SR Nemačkoj (1975-1981) gde je i završio specijaizaciju iz Neuropsihijatrije na Univerzitetu u Minsteru. Bio je Asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu na Institutu za Farmakologiju i toksikologiju (1972-1975). Na Klinici za neurologiju i psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zvezdara radio od 1981 i bio načelnik Centra za neurologiju (1998-2010). Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu bio zaposlen u nastavi na predemetu Neuropsihijatrija od 1981-2010. Redovan profesor fakulteta od 2002. Član udruženja za encefalografiju Nemačke, Udruženja neurologa Jugoslavije i Srbije i SLD. Učesnik velikog broja kongresa u zemlji i inostranstvu. Posebno se bavio dijagnostikom i terapijom cerebrovaskularnih oboljenja, elektroencefalografijom (EEG), a u eksperimentalnom delu istraživanjima vegetativnog sistema iz oblasti farmakologije. Perdmet užeg interesovanja su mu Parkinsonova bolest, multipla skleroza, šlogovi, moždana cirkulacija, bolni sindromi (išijas, cervikalni i lumbalni sindrom, polineuropatije), vrtoglavice, glavobolje i migrene. U penziji je od oktobra 2010. Objavio je preko 100 stručnih radova i 3 udžbenika.