Medicinske usluge vrhunskog kvaliteta
011/344-1515   065/344-1515
8 do 20h (radnim danima)

Unapređenje veština poslovne komunikacije – javni nastup, odnosi sa medijima, poslovna komunikacija i bonton i kreiranje događaja