Loading...
KME – ŠKOLA ULTRAZVUKA 2020-11-10T10:45:45+00:00

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA  – INTENZIVNI KURSEVI

  • Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva
    (23.11.2020. – 28.11.2020.) – 800 evra

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTKA

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

11.01.2021.

ponedeljak i utorak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
1280 evra
Prof dr Ivana Nedeljković
Mr sc dr Olga Petrović
Dr Ivana Jovanović

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

12.11.2020.

četvrtak, od 15 do 20h, tokom novembra
sreda, od 15 do 20h, tokom decembra
640 evra
Dr Mladen Damnjanović

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

14.01.2021.

četvrtak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr sci Radmila Šarenac Kovač
Dr Srđan Arsenović

Kolor dopler krvnih sudova vrata

24.11.2020.

utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

25.11.2020.

sreda, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Prof dr Cane Tulić
Dr Emilija Antanasijević

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

20.11.2020.

petak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

24.11.2020.

sreda, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr Srđan Arsenović

Ehotomografski pregled dojki

23.11.2020.

ponedeljak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Gordana Lukić

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h holter EKG-a

20.11.2020.

petak, od 16 do 20 h, tokom 6 nedelja
640 evra
Mr sc med Dijana Đikić

Analiza 24h ambulantnog monitoringa krvnog pritiska

26./27.11.2020.

četvrtak i petak od 14 do 20 h
200 evra
Ass dr sc med Miloš Stojanović

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

04.12.2020.

petak, od 16 do 19h, tokom 8 nedelja

200 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović
Mr sc Aleksandra Parojčić

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

januar 2021.

ponedeljak, od 16 do 18 h, tokom 8 nedelja
320 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović

Diferencijalna dijagnoza demencija

januar 2021.

utorak, od 10 do 12 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović

Suplementi i mozak

januar 2021.

sreda, od 12,30 do 13,30 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Radiografija srca, pluća i abdomena

januar 2021.

petak i subota, od 08 do 16 h
120 evra
Prof dr Željko Marković

Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice – osnovni kurs

januar 2021.

sreda i četvrtak, od 08 do 18 h
200 evra
Prof dr Željko Marković

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša – osnovni kurs

januar 2021.

ponedeljak i utorak, od 08 do 18 h
200 evra
Prof dr Željko Marković

CT angiografija

januar 2021.

petak i subota, od 10 do 16 h
160 evra
Prof dr Željko Marković

Kompjuterizovana tomografija (CT) i magnetna rezonancija (MR) glave i vrata

januar 2021.

petak i subota, od 09 do 17 h
200 evra
Prof dr Željko Marković

CT koronarografija i CT pregled srca

januar 2021.

petak i subota, od 09 do 16 h
160 evra
Prof dr Željko Marković

Rezervišite termin na 011/344-1515 ili 065/344-1515

Lekari na specijalizaciji, subspecijalizaciji i nezaposleni lekari mogu da iskoriste popust od 30% na redovnu cenu do kraja godine.

Rezervaciju termina potvrđujete uplatom 30% cene programa KME na račun 170-050013144000-10. Molimo da nas kontaktirate, ukoliko plaćate kao pravno lice ili uplaćujete iz inostranstva, kako bi dobili predračun i instrukcije za plaćanje.

Rezervišite termin putem telefona 011/344-1515 ili 065/344-1515