Loading...
KME – ŠKOLA ULTRAZVUKA 2020-01-13T11:04:36+00:00

PRAZNIČNA PONUDA – DODATNI POPUST – 10%

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

09.03. 2020.
ponedeljak i utorak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
1280 evra
Prof dr Ivana Nedeljković
Mr sc dr Olga Petrović
Dr Ivana Jovanović

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

12.02. 2020.
sreda, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Mladen Damnjanović

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

13.02. 2020.
četvrtak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr sci Radmila Šarenac Kovač
Dr Srđan Arsenović

Kolor dopler krvnih sudova vrata

14.01.2020.
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

04.03. 2020.
sreda, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Prof dr Cane Tulić
Dr Emilija Antanasijević

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

17.01.2020.
petak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

14.01.2020.
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr Srđan Arsenović

Ehotomografski pregled dojki

02.03.2020.
ponedeljak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Gordana Lukić

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h holter EKG-a

07.03.2020.
subota, od 09 do 13 h, tokom 6 nedelja
640 evra
Mr sc med Dijana Đikić

Analiza 24h ambulantnog monitoringa krvnog pritiska

07.03.2020.
subota i nedelja, od 08 do 14 h, tokom 2 dana
200 evra
Ass dr sc med Miloš Stojanović

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

11.02.2020.

utorak, tokom 8 nedelja

200 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović
Mr sc Aleksandra Parojčić

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

10.02. 2020.
ponedeljak, od 16 do 18 h, tokom 8 nedelja
320 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović

Diferencijalna dijagnoza demencija

07.03. 2020.
subota, od 10 do 12 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović

Suplementi i mozak

07.03. 2020.
subota, od 12,30 do 13,30 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović

SREĆNI PRAZNICI!

Napomena:

Cene programa KME (kurseva, stručnih sastanaka i ostalih programa) date su u evrima, a plative su isključivo u dinarskoj protivvrednosti prema prodajnom kursu NBS na dan uplate, gotovinom, platnim karticama ili uplatom na tekući račun Poliklinke Antamedica. Polaznici iz inostranstva uplaćuju u evrima prema instrukcijama za plaćanje koje im šaljemo na zahtev.

Povodom predstojećih praznika, omogućili smo dodatni popust 10% za 2 kursa po izboru:

  • novi polaznici -10%
  • raniji polaznici – 30% (20%+10%)
  • specijalizanti, subspecijalizanti, nezaposleni lekari – 40% (30%+10%)

Dodatni popust se može iskoristiti do kraja juna 2020. god.
Prijavljivanje je u toku i trajaće do 20. januara 2020. godine ili do popunjavanja Praznične liste.

Prijavite se na Prazničnu listu polaznika na tel. 011/344-1515 ili 065/344-1515!

 
Uslovi korišćenja:

Popust možete da iskoristite, tako što uplatite 300 evra u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate do 20. januara 2020. godine i prijavite se na našu Prazničnu listu polaznika. Prilikom uplate nije neophodno da navedete za koji kurs ste zainteresovani, niti da ga pohađate u prvom ponuđenom roku. Imate mogućnost da pohađate dva kursa sa dodatnim popustom do kraja juna 2020. godine.

Ukoliko se kurs za koji ste zainteresovani ne održi u navedenom periodu usled tehničkih i organizacionih nemogućnosti organizatora, uplaćeni novac se vraća u celosti ili ga možete iskoristiti za bilo koji kurs do kraja 2020. godine. Ukoliko ste sprečeni da pohađate kurs u navedenom periodu usled nepredviđenih okolnosti, novac vraćamo u celosti ili ga možete iskoristiti za bilo koji kurs do kraja 2020. godine.

Polaznicima koji su ranije rezervisali termine i uplatili 300 e ili više, kao i onima koji su uplatili manje od 300 evra, ali bi doplatili do 300 evra kako bi iskoristili ponudu, takođe dajemo mogućnost da se prijave na Prazničnu listu i da iskoriste ponudu.

Dodatni popust važi do kraja juna 2020. godine i ne može se koristiti po isteku roka usled nerealizovanog kursa iz bilo kog razloga.

Svi naši kursevi su akreditovani kao Nacionalni kursevi 1. kategorije, a stručni sastanci kao Stručni sastanci 1. kategorije i dodeljen im je maksimalan broj KME bodova za polaznike.

+38111/344-1515
+38165/344-1515
+38977/853-115 (za Makedoniju)

SAVLADAJTE NOVE VEŠTINE I UNAPREDITE SVOJ RAD!