Loading...
KME – ŠKOLA ULTRAZVUKA 2019-11-18T11:58:51+00:00

RASPORED ODRŽAVANJA KURSEVA

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA – NOVO!

Ultrazvučna i kolor dopler dijagnostika – intenzivni kursevi

novembar 2019.
  • Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva – 800 evra – od 25.do 29.11.2019. (tokom 5 dana, od 8 do 16h)
  • Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta – 700 evra – od 25. do 29.11.2019. (tokom 5 dana, od 8 do 14h)

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice – napredni kurs

mart 2020.

petak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
640 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr Gordana Lukić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov

Interventna ultrasonografija muskuloskeletnog sistema i aplikacija PRP

20.12.2019.
petak od 14 do 20 h, subota i nedelja od 08 do 14 h, tokom 3 dana
480 evra
Dr Mladen Damnjanović

Centralni i periferni vaskularni pristup pod kontrolom ultrazvuka

28.11.2019.
subota i nedelja, od 08 do 14h, tokom 2 dana
360 evra
Ass dr sc med  Suzana Bojić

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

januar 2020.
ponedeljak i utorak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
1280 evra
Prof dr Ivana Nedeljković
Mr sc dr Olga Petrović
Dr Ivana Jovanović

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

januar 2020.
sreda, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Mladen Damnjanović

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

januar 2020.
četvrtak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr sci Radmila Šarenac Kovač
Dr Srđan Arsenović

Kolor dopler krvnih sudova vrata

26.11.2019.
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

januar 2020.
sreda, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Prof dr Cane Tulić
Dr Emilija Antanasijević

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

januar 2020.
petak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

26.11.2019.
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr Srđan Arsenović

Ehotomografski pregled dojki

25.11.2019.
ponedeljak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Gordana Lukić

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h holter EKG-a

januar 2020.
subota, od 09 do 13 h, tokom 6 nedelja
640 evra
Mr sc med Dijana Đikić

Analiza 24h ambulantnog monitoringa krvnog pritiska

20.12.2019.
subota i nedelja, od 08 do 14 h, tokom 2 dana
200 evra
Ass dr sc med Miloš Stojanović

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

februar 2020.

utorak, tokom 8 nedelja

200 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović
Mr sc Aleksandra Parojčić

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

februar 2020.
ponedeljak, od 16 do 18 h, tokom 8 nedelja
320 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović

Diferencijalna dijagnoza demencija

januar 2020.
subota, od 10 do 12 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović

Suplementi i mozak

januar 2020.
subota, od 12,30 do 13,30 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović

USLOVI REZERVACIJE

Napomena:

Cene programa KME (kurseva, stručnih sastanaka i ostalih programa) date su u evrima, a plative su isključivo u dinarskoj protivvrednosti prema prodajnom kursu NBS na dan uplate, gotovinom, platnim karticama ili uplatom na tekući račun Poliklinke Antamedica. Polaznici iz inostranstva uplaćuju u evrima prema instrukcijama za plaćanje koje im šaljemo na zahtev.

Uslovi plaćanja:

Prilikom rezervacije termina za odabrani program KME uplaćuje se akontacija 30%, a ostatak se plaća u dve rate, prva najkasnije na dan početka kursa, a druga rata dve nedelje pre završetka kursa. Otkazivanje rezervacije ili pomeranje za drugi termin ili drugi program KME, moguće je najkasnije 14 dana pre početka rezervisanog programa. U slučaju neblagovremenog otkazivanja rezervacije, poliklinika zadržava uplaćenu akontaciju u celosti.

Poliklinika Antamedica zadržava pravo da otkaže održavanje programa ili promeni najavljeni termin održavanja u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika ili tehničke nemogućnosti da u najavljenom terminu održi program KME. Polaznicima kojima novi termin održavanja ne odgovara, poliklinika će u celosti vratiti uplaćeni iznos.

Specijalizanti, subspecijalizanti i nezaposleni lekari imaju pravo na popust 30% uz indeks na uvid ili potvrdu o nezaposlenosti. Raniji polaznici imaju pravo na popust 20%. Popusti se ne sabiraju, već može da se iskoristi veći.

Rezervacija termina radnim danima od 8 do 20h.

+38111/344-1515
+38165/344-1515
+38977/853-115 (za Makedoniju)

SAVLADAJTE NOVE VEŠTINE I UNAPREDITE SVOJ RAD!