Loading...
KME – ŠKOLA ULTRAZVUKA 2020-03-16T10:16:15+00:00

SVI PROGAMI KME POLIKLINIKE ANTAMEDICA SE ODLAŽU DO DALJNJEG

Poštovane kolege,

U skladu sa novonastalom situacijom u zemlji, a u cilju prevencije od širenja korona virusa, svi programi KME sa početkom tokom marta i aprila 2020. god., kao i oni koji su u toku, se odlažu do daljnjeg. Informacije o nastavku edukacije, biće blagovremeno objavljene, kada se za to steknu uslovi.

Hvala na razumevanju,
Poliklinika Antamedica

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER – INTENZIVNI KURSEVI

 • Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva
  odlaže se
 • Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata
  odlaže se
 • Ehotomografski pregled dojki
  odlaže se
 • Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice
  odlaže se

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTKA

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

odlaže se
ponedeljak i utorak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
1280 evra
Prof dr Ivana Nedeljković
Mr sc dr Olga Petrović
Dr Ivana Jovanović

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

odlaže se
sreda, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Mladen Damnjanović

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

odlaže se
četvrtak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr sci Radmila Šarenac Kovač
Dr Srđan Arsenović

Kolor dopler krvnih sudova vrata

odlaže se
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

odlaže se
sreda, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Prof dr Cane Tulić
Dr Emilija Antanasijević

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

odlaže se
petak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

odlaže se
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr Srđan Arsenović

Ehotomografski pregled dojki

odlaže se
ponedeljak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Gordana Lukić

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h holter EKG-a

odlaže se
ponedeljak, od 16 do 20 h, tokom 6 nedelja
640 evra
Mr sc med Dijana Đikić

Analiza 24h ambulantnog monitoringa krvnog pritiska

odlaže se
subota i nedelja, od 08 do 14 h, tokom 2 dana
200 evra
Ass dr sc med Miloš Stojanović

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

odlaže se

subota, tokom 8 nedelja

200 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović
Mr sc Aleksandra Parojčić

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

odlaže se
ponedeljak, od 16 do 18 h, tokom 8 nedelja
320 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović

Diferencijalna dijagnoza demencija

odlaže se
subota, od 10 do 12 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović

Suplementi i mozak

odlaže se
subota, od 12,30 do 13,30 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović