Loading...
KME – ŠKOLA ULTRAZVUKA 2020-08-04T12:16:00+00:00

Programi KME se nastavljaju u septembru

Programi KME se nastavljaju od septembra. Polaznici koji su započeli edukaciju, pre epidemije, mogu da potvrde nastavak edukacije od septembra putem telefona. Polaznici koji su ostvarili pravo na dodatni popust do kraja juna, mogu da ga iskoriste do kraja godine. Lekari na specijalizaciji, subspecijalizaciji i nezaposleni lekari mogu da iskoriste popust od 30% na redovnu cenu do kraja godine.

U toku je formiranje novih grupa za sve programe KME. Molimo da se blagovremeno prijavite ukoliko želite da pohađate kurs u prvoj grupi, jer su grupe male, a napravili smo dužu pauzu i brzo se popunjavaju.

Preduzeli smo sve mere zaštite od Covid-19 infekcije, jer nam je bezbednost svih učesnika u programima KME najvažnija. Obezbedili smo zaštitnu masku, vizir i rukavice za svakog polaznika, kao i mogućnost da se teoretski deo edukacije sprovede online, putem platforme za edukaciju na daljinu.

Intenzivno se pripremamo za kombinovanu i kompletnu edukaciju na daljinu, ukoliko bude bilo potrebe za tim u narednom periodu.

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER – INTENZIVNI KURSEVI

 • Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva
  (21.09.2020. – 26.09.2020.) – 800 evra
 • Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata
  (28.09.2020. – 02.10.2020.) – 700 evra
 • Ehotomografski pregled dojki
  (05.10.2020. – 09.10.2020.) – 700 evra
 • Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice
  (12.10.2020. – 17.10.2020.) – 800 evra
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata
  (19.10.2020. – 23.10.2020.) – 700 evra
 • Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta
  (26.10.2020. – 30.10.2020.) – 700 evra

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTKA

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

14.09.2020.

09.11.2020.

ponedeljak i utorak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
1280 evra
Prof dr Ivana Nedeljković
Mr sc dr Olga Petrović
Dr Ivana Jovanović

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

09.09.2020.

04.11.2020.

sreda, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Mladen Damnjanović

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

10.09.2020.

05.11.2020.

četvrtak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr sci Radmila Šarenac Kovač
Dr Srđan Arsenović

Kolor dopler krvnih sudova vrata

01.09.2020.

13.10.2020.

24.11.2020.

utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

02.09.2020.

14.10.2020.

25.11.2020.

sreda, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Prof dr Cane Tulić
Dr Emilija Antanasijević

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

28.08.2020.

09.10.2020.

20.11.2020.

petak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

01.09.2020.

13.10.2020.

24.11.2020.

utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr Srđan Arsenović

Ehotomografski pregled dojki

31.08.2020.

12.10.2020.

23.11.2020.

ponedeljak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Gordana Lukić

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h holter EKG-a

28.08.2020.

09.10.2020.

20.11.2020.

petak, od 16 do 20 h, tokom 6 nedelja
640 evra
Mr sc med Dijana Đikić

Analiza 24h ambulantnog monitoringa krvnog pritiska

24./25.09.2020.

29./30.10.2020.

26./27.11.2020.

četvrtak i petak, od 14 do 20 h, tokom 2 dana
200 evra
Ass dr sc med Miloš Stojanović

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

11.09.2020.

petak, od 16 do 19h, tokom 8 nedelja

200 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović
Mr sc Aleksandra Parojčić

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

14.09.2020.

ponedeljak, od 16 do 18 h, tokom 8 nedelja
320 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović

Diferencijalna dijagnoza demencija

22.09.2020.

utorak, od 10 do 12 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović

Suplementi i mozak

23.09.2020.

sreda, od 12,30 do 13,30 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović