Loading...
KME – ŠKOLA ULTRAZVUKA 2020-02-13T12:15:41+00:00

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER – INTENZIVNI KURSEVI

  • Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice – od 09.03. do 13.03.2020.
  • Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva – od 16.03. do 20.03.2020.
  • Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata – od 23.03. do 27.03.2020.
  • Ehotomografski pregled dojki – od 30.03. do 03.04.2020.

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTKA

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

09.03.2020.
11.05.2020.
ponedeljak i utorak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
1280 evra
Prof dr Ivana Nedeljković
Mr sc dr Olga Petrović
Dr Ivana Jovanović

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

12.02. 2020.
08.04.2020.
sreda, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Mladen Damnjanović

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

13.02.2020.
09.04.2020.
četvrtak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr sci Radmila Šarenac Kovač
Dr Srđan Arsenović

Kolor dopler krvnih sudova vrata

10.03.2020.
05.05.2020.
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

04.03.2020.
22.04.2020.
sreda, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Prof dr Cane Tulić
Dr Emilija Antanasijević

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

06.03.2020.
17.04.2020. 
petak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

03.03.2020.
21.04.2020.
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr Srđan Arsenović

Ehotomografski pregled dojki

02.03.2020.
20.04.2020.
ponedeljak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Gordana Lukić

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h holter EKG-a

07.03.2020.
subota, od 09 do 13 h, tokom 6 nedelja
640 evra
Mr sc med Dijana Đikić

Analiza 24h ambulantnog monitoringa krvnog pritiska

07.03.2020.
subota i nedelja, od 08 do 14 h, tokom 2 dana
200 evra
Ass dr sc med Miloš Stojanović

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

22.02.2020.

subota, tokom 8 nedelja

200 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović
Mr sc Aleksandra Parojčić

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

24.02. 2020.
ponedeljak, od 16 do 18 h, tokom 8 nedelja
320 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović

Diferencijalna dijagnoza demencija

07.03. 2020.
subota, od 10 do 12 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović

Suplementi i mozak

07.03. 2020.
subota, od 12,30 do 13,30 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović