Loading...
KME – ŠKOLA ULTRAZVUKA 2019-04-12T12:19:00+00:00

RASPORED ODRŽAVANJA KURSEVA

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

06.05.2019.
ponedeljak i utorak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
1280 evra
Prof dr Ivana Nedeljković
Mr sc dr Olga Petrović
Dr Ivana Jovanović

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

08.05.2019.
sreda, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Mladen Damnjanović

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

09.05.2019.
četvrtak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr sci Radmila Šarenac Kovač
Dr Srđan Arsenović

Kolor dopler krvnih sudova vrata

07.05.2019.
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Nenad Janeski
Dr Srđan Arsenović

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

08.05.2019.
sreda, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Prof dr Cane Tulić
Dr Emilija Antanasijević

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

08.05.2019.
sreda, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Nenad Janeski
Dr Srđan Arsenović

Ehotomografski pregled dojki

13.05.2019.
ponedeljak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Gordana Lukić

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

07.05.2019.
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr Srđan Arsenović

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h ambulatornog monitoringa krvnog pritiska

25. i 26.05.2019.
subota i nedelja, od 09 do 15 h
200 evra
Ass dr Miloš Stojanović

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

16.05.2019.
četvrtak, 3h dnevno, tokom 8 nedelja
200 evra
Prof. dr Dragan M. Pavlović
Mr. sc Aleksandra Parojčić

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

06.05.2019.
ponedeljak, 2h dnevno, tokom 6 nedelja
320 evra
Prof. dr Dragan M. Pavlović

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA – RTG, CT, MR

Radiografija srca, pluća i abdomena

11. i 12.05.2019.
subota i nedelja, od 09 do 17h
120 evra
Prof dr Željko Marković

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša – osnovni kurs

18. i 19.05.2019.
subota i nedelja, od 09 do 18h
200 evra
Prof dr Željko Marković

Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice – osnovni kurs

25.i 26.05.2019.
subota i nedelja, od 09 do 18h
200 evra
Prof dr Željko Marković

CT angiografija

08. i 09.06.2019.
subota i nedelja, od 09 do 17h
160 evra
Prof dr Željko Marković

CT koronarografija i CT pregled srca

15.i 16.06.2019.
subota i nedelja, od 09 do 17h
160 evra
Prof dr Željko Marković

CT i MR glave i kičme

22.i 23.06.2019.
subota i nedelja, od 09 do 19:30
200 evra
Prof dr Željko Marković

USLOVI REZERVACIJE

Napomena:

Cene programa KME (kurseva, stručnih sastanaka i ostalih programa) date su u evrima, a plative su isključivo u dinarskoj protivvrednosti prema prodajnom kursu NBS na dan uplate, gotovinom, platnim karticama ili uplatom na tekući račun Poliklinke Antamedica. Polaznici iz inostranstva uplaćuju u evrima prema instrukcijama za plaćanje koje im šaljemo na zahtev.

Uslovi plaćanja:

Prilikom rezervacije termina za odabrani program KME uplaćuje se akontacija 30%, a ostatak se plaća u dve rate, prva najkasnije na dan početka kursa, a druga rata dve nedelje pre završetka kursa. Otkazivanje rezervacije ili pomeranje za drugi termin ili drugi program KME, moguće je najkasnije 14 dana pre početka rezervisanog programa. U slučaju neblagovremenog otkazivanja rezervacije, poliklinika zadržava uplaćenu akontaciju u celosti.

Poliklinika Antamedica zadržava pravo da otkaže održavanje programa ili promeni najavljeni termin održavanja u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika ili tehničke nemogućnosti da u najavljenom terminu održi program KME. Polaznicima kojima novi termin održavanja ne odgovara, poliklinika će u celosti vratiti uplaćeni iznos.

Rezervacija termina radnim danima od 8 do 20h.

+38111/344-1515
+38165/344-1515
+38977/853-115 (za Makedoniju)

SAVLADAJTE NOVE VEŠTINE I UNAPREDITE SVOJ RAD!