Loading...
KME – ŠKOLA ULTRAZVUKA 2020-07-02T10:30:55+00:00

Programi KME se nastavljaju u septembru

Programi KME se nastavljaju od septembra. Kolege koje su započele edukaciju, pre epidemije, mogu da potvrde nastavak edukacije od septembra putem telefona. U toku je formiranje novih grupa za sve programe KME. Molimo da se blagovremeno prijavite ukoliko želite da pohađate kurs u prvoj grupi, jer su grupe male, a napravili smo dužu pauzu i brzo se popunjavaju. Poreduzeli smo sve mere zaštite od Covid-19 infekcije, jer nam je bezbednost svih učesnika u programima KME najvažnija.

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER – INTENZIVNI KURSEVI

  • Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva
  • Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata
  • Ehotomografski pregled dojki
  • Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTKA

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

septembar

ponedeljak i utorak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
1280 evra
Prof dr Ivana Nedeljković
Mr sc dr Olga Petrović
Dr Ivana Jovanović

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

septembar
sreda, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Mladen Damnjanović

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

septembar
četvrtak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr sci Radmila Šarenac Kovač
Dr Srđan Arsenović

Kolor dopler krvnih sudova vrata

septembar
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

septembar
sreda, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Prof dr Cane Tulić
Dr Emilija Antanasijević

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

septembar
petak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc med dr Sava Stajić
Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov
Dr Srđan Arsenović
Dr Nevena Terzić

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

septembar
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr Srđan Arsenović

Ehotomografski pregled dojki

septembar
ponedeljak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Gordana Lukić

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h holter EKG-a

septembar
ponedeljak, od 16 do 20 h, tokom 6 nedelja
640 evra
Mr sc med Dijana Đikić

Analiza 24h ambulantnog monitoringa krvnog pritiska

septembar
subota i nedelja, od 08 do 14 h, tokom 2 dana
200 evra
Ass dr sc med Miloš Stojanović

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

septembar

subota, tokom 8 nedelja

200 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović
Mr sc Aleksandra Parojčić

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

septembar
ponedeljak, od 16 do 18 h, tokom 8 nedelja
320 evra
Prof dr Dragan M. Pavlović

Diferencijalna dijagnoza demencija

septembar
subota, od 10 do 12 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović

Suplementi i mozak

septembar
subota, od 12,30 do 13,30 h
1000 din.
Prof dr Dragan M. Pavlović