Loading...
KME – ŠKOLA ULTRAZVUKA 2018-10-15T07:30:07+00:00

RASPORED ODRŽAVANJA KURSEVA – REDOVNI I VIKEND TERMINI

ULTRAZVUČNI KAMP

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

u periodu od 01.10. do 07.10.2018.
od 09 do 15h
Cena kursa 800 evra

 Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

u periodu od 08.10. do 14.10.2018.
od 09 do 15h
Cena kursa 800 eura

 Ultrazvučni pregled dojki

u periodu od 15.10. do 20.10.2018.
od 09 do 14h
Cena kursa 600 eura

Kolor dopler krvnih sudova vrata

u periodu od 15.10. do 20.10.2018.
od 09 do 14h
Cena kursa 700 eura

Ultrazvučni pregled štitne žlezde i mekih tkiva vrata

u periodu od 22.10. do 27.10.2018.
od 09 do 14h
Cena kursa 600 eura

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

u periodu od 22.10. do 27.10.2018.
od 09 do 14h
Cena kursa 700 eura

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA – REDOVNI TERMINI

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

08.11.2018.
četvrtak i petak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
1280 evra
Prof dr Ivana Nedeljković
Mr sc dr Olga Petrović
Dr Ivana Jovanović

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

07.11.2018.
sreda, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Mladen Damnjanović

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

08.11.2018.
četvrtak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr sci Radmila Šarenac Kovač
Dr Srđan Arsenović

Kolor dopler krvnih sudova vrata

20.11..2018.
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Nenad Janeski
Dr Srđan Arsenović

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

21.11.2018.
sreda, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Prof dr Cane Tulić
Dr Emilija Antanasijević

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

23.11.2018.
petak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
560 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Nenad Janeski
Dr Srđan Arsenović

Ehotomografski pregled dojki

19.11.2018.
ponedeljak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Mr sc dr Sava Stajić
Dr Gordana Lukić

Interventni ultrazvuk muskuloskeletnog sistema

06.10.2018.
subota, od 9 do 14h, tokom 3 nedelja
360 evra
Dr Mladen Damnjanović

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

20.11.2018.
utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra
Dr Emilija Antanasijević
Dr Srđan Arsenović

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h ambulatornog monitoringa krvnog pritiska

17. i 18.11.2018.
subota i nedelja, od 09 do 15 h
200 evra
Ass dr Miloš Stojanović

Аnaliza 24h HOLTER EKG

24.11.2018.
subota, od 09 do 13 h, tokom 6 nedelja
640 evra
Mr sci dr Dijana Đikić

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

novembar 2018.
četvrtak, 3h dnevno, tokom 8 nedelja
200 evra
Prof. dr Dragan M. Pavlović
Mr. sc Aleksandra Parojčić

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

novembar 2018.
ponedeljak, 2h dnevno, tokom 6 nedelja
320 evra
Prof. dr Dragan M. Pavlović

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA – RTG, CT, MR

Radiografija srca, pluća i abdomena

03. i 04.11.2018.
subota i nedelja, od 09 do 19:30
120 evra
Prof dr Željko Marković

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša – osnovni kurs

20. i 21.10.2018
subota i nedelja, od 09 do 20h
200 evra
Prof dr Željko Marković

Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice – osnovni kurs

27.i 28.10.2018.
subota i nedelja, od 09 do 20h
200 evra
Prof dr Željko Marković

CT angiografija

29. i 30.09.2018
subota i nedelja, od 09 do 17h
160 evra
Prof dr Željko Marković

CT koronarografija i CT pregled srca

06.i 07.10.2018.
subota i nedelja, od 09 do 17h
160 evra
Prof dr Željko Marković

CT i MR glave i kičme

13.i 14.10.2018.
subota i nedelja, od 09 do 19:30
200 evra
Prof dr Željko Marković

STRUČNI SASTANCI

Suplementi i mozak

05.10.2018.
petak, od 11 d0 13 h
1000 dinara
Prof. dr Dragan M. Pavlović

Diferencijalna dijagnoza demencija

12.10.2018.
petak, od 11 do 13 h
1000 dinara
Prof. dr Dragan M. Pavlović

USLOVI REZERVACIJE

Napomena:

Cene programa KME (kurseva, stručnih sastanaka i ostalih programa) date su u evrima, a plative su isključivo u dinarskoj protivvrednosti prema prodajnom kursu NBS na dan uplate, gotovinom, platnim karticama ili uplatom na tekući račun Poliklinke Antamedica. Polaznici iz inostranstva uplaćuju u evrima prema instrukcijama za plaćanje koje im šaljemo na zahtev.

Uslovi plaćanja:

Prilikom rezervacije termina za odabrani program KME uplaćuje se akontacija 30%, a ostatak se plaća u dve rate, prva najkasnije na dan početka kursa, a druga rata dve nedelje pre završetka kursa. Otkazivanje rezervacije ili pomeranje za drugi termin ili drugi program KME, moguće je najkasnije 14 dana pre početka rezervisanog programa. U slučaju neblagovremenog otkazivanja rezervacije, poliklinika zadržava uplaćenu akontaciju u celosti.

Poliklinika Antamedica zadržava pravo da otkaže održavanje programa ili promeni najavljeni termin održavanja u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika ili tehničke nemogućnosti da u najavljenom terminu održi program KME. Polaznicima kojima novi termin održavanja ne odgovara, poliklinika će u celosti vratiti uplaćeni iznos.

Rezervacija termina radnim danima od 8 do 20h.

+38111/344-1515
+38165/344-1515
+38977/853-115 (za Makedoniju)

SAVLADAJTE NOVE VEŠTINE I UNAPREDITE SVOJ RAD!