Usluge Poliklinike Antamedica

Specijalistički pregledi stručnjaka

 • Internista

 • Endokrinolog

 • Kardiolog

 • Pulmolog

 • Gastroenterolog

 • Hematolog

 • Reumatolog

 • Imunolog

 • Neurootolog

 • Psihijatar

 • Klinički psiholog

 • Defektolog

 • Ginekolog

 • Urolog

 • Neurolog

 • Ortoped

Ultrazvučni i kolor dopler pregledi

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

 • Ultrazvuk zglobova i mekih tkiva

 • Ultrazvuk štitne žlezde i mekih tkiva vrata

 • Ginekološki ultrazvuk

 • Ultrazvuk dojke

 • Ultrazvučno praćenje trudnoće

 • Urološki ultrazvuk

 • Ultrazvuk srca (Ehokardiografija)

 • Kolor dopler krvnih sudova nogu/ruku

 • Kolor dopler krvnih sudova vrata

 • Kolor dopler krvnih sudova mozga TCD

 • Ultrazvuk parenhima mozga

Kardiološka dijagnostika

 • EKG

 • Holter EKG  24h

 • Holter krvnog pritiska  24h

 • Ehokardiografija (Ultrazvuk srca)

Razvojna podrška deci

 • Inicijalna procena

 • Individualni rad po programima

 • Savetovanje

 • Radionica “Priprema za školu”

 • Reedukacija psihomotorike

 • Brain Gym

Psihoterapija

 • Pojedinačna

 • Porodična

 • Partnerska

Psihološka procena

 • Psihološka procena za tuđu negu i pomoć i testiranje podobnosti

Intervencije u lokalnoj anesteziji

 • Punkcija

 • Biopsija

 • Intervencije pod kontrolom ultrazvuka

 • Uklanjanje benignih izraslina ispod i na koži

 • Previjanje dijabetičnog stopala

 • Obrada rana

 • Obrada komplikovanih rana

Sistematski pregledi

 • Sistematski pregledi za firme

 • Sistematski pregledi za pojedince

Laboratorijske analize

 • Analiza krvi

 • Analiza urina

 • Analiza stolice

 • Analiza ispljuvka

 • Brisevi

 • Citologija

 • Analiza PH nalaza

 • Testovi za trudnice