ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTKA – REDOVNI KURSEVI

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

11.09.2023.

ponedeljak i utorak, od 15 do 19h, tokom 8 nedelja
1500 evra

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

08.09.2023.

petak, od 15 do 19h, tokom 8 nedelja
800 evra

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

07.09.2023.

četvrtak, od 10 do 14h, tokom 8 nedelja
800 evra

Ehotomografski pregled dojki

02.10.2023.

ponedeljak, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

23.05.2023.

utorak, od 10 do 14h, tokom 6 nedelja
700 evra

Kolor dopler krvnih sudova vrata

03.10.2023.

utorak, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

04.10.2023.

sreda, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
640 evra

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

04.10.2023.

sreda, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

Kolor dopler krvnih sudova glave – TCD

26.05.2023.

petak, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA  – INTENZIVNI KURSEVI

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice – 960 €

(12. do 17. 06.2023.)

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva – 960 €

(12. do 17.06.2023.)

Kolor dopler krvnih sudova vrata – 840 €

(05. do 09.06.2023.)

Ehotomografski pregled dojki – 840 €

(29. do 02.06.2023.)

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h holter EKG-a

08.09.2023.

petak, od 15 do 19 h, tokom 6 nedelja
700 evra

Analiza 24h ambulantnog monitoringa krvnog pritiska

20.10.2023.

petak i od 14 do 18 h i subota od 10 do 14h
300 evra

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

09.06.2023.

od 15h do 18h, 2 puta nedeljno, tokom 4 nedelja

300 evra

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

oktobar 2023.

ponedeljak, od 16 do 18 h, tokom 8 nedelja
320 evra

ULTRAZVUČNA ELASTOGRAFIJA I KOLOR DUPLEKS SKEN

Komparativne prednosti ultrazvučne elastografije i kolor dupleks skena u dijagnostici štitaste žlezde – novine u ultrazvučnoj dijagnostici – 450€ 

(09.06.2023.)

Komparativne prednosti ultrazvučne elastografije i kolor dupleks skena u dijagnostici dojke – novine u ultrazvučnoj dijagnostici – 450€ 

(16.06.2023.)

Komparativne prednosti ultrazvučne elastografije i kolor dupleks skena u dijagnostici jetre i bubrega – novine u ultrazvučnoj dijagnostici – 450€ 

(23.06.2023.)

RTG  I CT DIJAGNOSTKA

Radiografija srca, pluća i abdomena

oktobar 2023.

petak od 14h do 20h i subota od 9h do 19h
300 evra
Prof. dr Jovica Šaponjski

CT angiografija

oktobar 2023.

petak od 14h do 20h i subota od 9h do 15h
160 evra
Prof. dr Jovica Šaponjski

CT koronarografija i CT pregled srca

oktobar 2023.

petak od 14h do 20h i subota od 9 dh do 15h
160 evra
Prof. dr Jovica Šaponjski

Polaznici koji su već pohađali neki od naših kurseva, nezaposleni lekari i lekari na specijalizaciji i ove godine mogu da iskoriste dodatni popust od 20%, uz dokaz statusa. Uslov za korišćenje popusta je uplata rezervacije (30% iznosa kursa sa uračunatim popustom) najmanje dve nedelje pre početka kursa.

U slučaju neblagovremenog otkazivanja učešća uplaćeni iznos rezervacija zadržavamo, na ime organizacionih troškova edukacije. Iznos vraćamo u celosti ukoliko se učešće otkaže na vreme, najmanje 7 dana pre početka kursa. Moguće je prebacivanje novca za drugi kurs u slučaju da se predomislite, ali najmanje 7 dana pre održavanja kursa koji otkazujete.

Vraćamo novac u celosti u slučaju otkazivanja ili pomeranja datuma odrđavanja kursa, u slučaju da vam novi termin ne odgovara.

Cena kurseva je izražena u eurima, ali se plaća u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja, prema kursu NBS. Plaćanje iz inostranstva, preko računa, može biti u eurima. Polaznici iz Srbije mogu da izvrše uplatu u prostorijama poliklinike ili na račun 170-0050013144000-10. Molimo da nas kontaktirate ukoliko imate nejasnoća u vezi sa plaćanjem ili ukoliko plaćate kao pravno lice ili uplaćujete iz inostranstva, kako bi dobili predračun i instrukcije za plaćanje.

Broj polaznika je ograničen. Rezervišite termin blagovremeno!

Prijava kandidata na telefon +38111/344-1515, +38165/344-1515