ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTKA – REDOVNI KURSEVI

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

10.01.2023.

ponedeljak i utorak, od 15 do 19h, tokom 8 nedelja
1500 evra

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

18.11.2022.

petak, od 15 do 19h, tokom 8 nedelja
800 evra

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

17.11.2022.

četvrtak, od 10 do 14h, tokom 8 nedelja
800 evra

Ehotomografski pregled dojki

14.11.2022.

ponedeljak, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

15.11.2022.

utorak, od 10 do 14h, tokom 6 nedelja
700 evra

Kolor dopler krvnih sudova vrata

15.11.2022.

utorak, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

23.11.2022.

sreda, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
640 evra

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

23.11.2022.

sreda, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

Kolor dopler krvnih sudova glave – TCD

25.11.2022.

petak, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA  – INTENZIVNI KURSEVI

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice – 960 €

(12.12.2022.-17.12.2022.)

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata – 840

(28.11.2022.-02.12..2022.)

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva – 960 €

(05.12.2022.-10.12.2022.)

Interventna ultrasonografija muskuloskeletnog sistema i aplikacija PRP – 480 €

(17.-18.12.2022.)

Kolor dopler krvnih sudova vrata – 840 €

(28.-02.12.2022.)

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta – 840 €

(19.-23.12.2022.)

Ehotomografski pregled dojki – 840 €

(05.-09.12.2022.)

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h holter EKG-a

14.10.2022.

petak, od 15 do 19 h, tokom 6 nedelja
700 evra

Analiza 24h ambulantnog monitoringa krvnog pritiska

25.11.2022.

petak i od 14 do 18 h i subota od 10 do 14h
300 evra

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

06.10.2022.

od 15h do 18h, 2 puta nedeljno, tokom 4 nedelja

300 evra

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

10.10.2022.

ponedeljak, od 16 do 18 h, tokom 8 nedelja
320 evra

ULTRAZVUČNA ELASTOGRAFIJA I KOLOR DUPLEKS SKEN

Komparativne prednosti ultrazvučne elastografije i kolor dupleks skena u dijagnostici štitaste žlezde – novine u ultrazvučnoj dijagnostici – 450€ 

(12.10.2022.)

Komparativne prednosti ultrazvučne elastografije i kolor dupleks skena u dijagnostici dojke – novine u ultrazvučnoj dijagnostici – 450€ 

(05.10.2022.)

Komparativne prednosti ultrazvučne elastografije i kolor dupleks skena u dijagnostici jetre i bubrega – novine u ultrazvučnoj dijagnostici – 450€ 

(19.10.2022.)

RTG  I CT DIJAGNOSTKA

Radiografija srca, pluća i abdomena

11.11.2022.

petak od 09h do 15h i subota od 9h do 19h
300 evra
Prof. dr Jovica Šaponjski

CT angiografija

novembar 2022.

petak od 14h do 20h i subota od 9h do 15h
160 evra
Prof. dr Jovica Šaponjski

CT koronarografija i CT pregled srca

novembar 2022.

petak od 14h do 20h i subota od 9 dh do 15h
160 evra
Prof. dr Jovica Šaponjski

Rezervišite termin na 011/344-1515 ili 065/344-1515

Lekari na specijalizaciji, subspecijalizaciji i nezaposleni lekari mogu da iskoriste popust od 20% na redovnu cenu do kraja 2022. godine.

Rezervaciju termina potvrđujete uplatom 30% cene programa KME na račun 170-0050013144000-10. Molimo da nas kontaktirate, ukoliko plaćate kao pravno lice ili uplaćujete iz inostranstva, kako bi dobili predračun i instrukcije za plaćanje.

Rezervišite termin putem telefona 011/344-1515 ili 065/344-1515