ULTRAZVUČNA ELASTOGRAFIJA I KOLOR DUPLEKS SKEN  – NAPREDNA ZNANJA

Komparativne prednosti ultrazvučne elastografije i kolor dupleks skena u dijagnostici štitaste žlezde – novine u ultrazvučnoj dijagnostici – 300 €

(mart 2022.)

Komparativne prednosti ultrazvučne elastografije i kolor dupleks skena u dijagnostici dojke – novine u ultrazvučnoj dijagnostici – 300 €

(mart 2022.)

Komparativne prednosti ultrazvučne elastografije i kolor dupleks skena u dijagnostici jetre i bubrega – novine u ultrazvučnoj dijagnostici – 360 €

(10.12.2021.-12.12.2021.)

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA  – INTENZIVNI KURSEVI

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice – 800 €

(mart 2022.)

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva – 800 €

(05.12.2021.-11.12.2021.)

Interventna ultrasonografija muskuloskeletnog sistema i aplikacija PRP – 480 €

(mart 2022.)

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata – 700 €

(13.12.2021.-17.12.2021.)

Kolor dopler krvnih sudova vrata – 700 €

(05.12.2021.- 10.12.2021.)

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta – 700 €

(mart 2022.)

Ehotomografski pregled dojki – 700 €

(13.12.2021.-17.12.2021.)

RTG  I CT DIJAGNOSTKA

Radiografija srca, pluća i abdomena

03.12.2021.

petak od 14h do 20h i subota od 9h do 19h
120 evra
Prof. dr Jovica Šaponjski

CT angiografija

17.12.2021.

petak od 14h do 20h i subota od 9h do 15h
160 evra
Prof. dr Jovica Šaponjski

CT koronarografija i CT pregled srca

24.12.2021.

petak od 14h do 20h i subota od 9 dh do 15h
160 evra
Prof. dr Jovica Šaponjski

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTKA – REDOVNI KURSEVI

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

februar 2022.

ponedeljak i utorak, od 15 do 19h, tokom 8 nedelja
1280 evra

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

februar 2022.

sreda, od 15 do 19h, tokom 8 nedelja
640 evra

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

februar 2022.

četvrtak, od 15 do 20h, tokom 8 nedelja
640 evra

Kolor dopler krvnih sudova vrata

februar 2022.

utorak, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
560 evra

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

februar 2022.

četvrtak, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
560 evra

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

februar 2022.

sreda, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
560 evra

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

februar 2022.

utorak, od 15 do 20h, tokom 6 nedelja
480 evra

Ehotomografski pregled dojki

februar 2022.

ponedeljak, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
560 evra

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h holter EKG-a

februar 2022.

petak, od 16 do 20 h, tokom 6 nedelja
640 evra

Analiza 24h ambulantnog monitoringa krvnog pritiska

10.12.2021.

petak i od 16 do 20 h i subota od 10 do 14h
200 evra

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

februar 2022.

četvrtak od 17 do 20h i subota od 9 do 12h, tokom 4 nedelja

200 evra

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

februar 2022.

ponedeljak, od 16 do 18 h, tokom 8 nedelja
320 evra

Rezervišite termin na 011/344-1515 ili 065/344-1515

Lekari na specijalizaciji, subspecijalizaciji i nezaposleni lekari mogu da iskoriste popust od 20% na redovnu cenu do kraja 2021. godine.

Rezervaciju termina potvrđujete uplatom 30% cene programa KME na račun 170-0050013144000-10. Molimo da nas kontaktirate, ukoliko plaćate kao pravno lice ili uplaćujete iz inostranstva, kako bi dobili predračun i instrukcije za plaćanje.

Kandidati koji rezervišu termin uplatom 30% cene kursa do kraja godine, dobijaju dodatni popust od 10% za jedan kurs po izboru tokom februara i marta 2022. Maksimalan ostvareni popust po svim osnovima je 30%.

Rezervišite termin putem telefona 011/344-1515 ili 065/344-1515