ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTKA – REDOVNI KURSEVI

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije

09.09.2024.

ponedeljak i utorak, od 15 do 19h, tokom 8 nedelja
1500 evra

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

10.09.2024.

utorak, od 15 do 19h, tokom 8 nedelja
800 evra

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

09.09.2024.

ponedeljak, od 10 do 14h, tokom 8 nedelja
800 evra

Ehotomografski pregled dojki

10.10.2024.

četvrtak, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

08.10.2024.

utorak, od 10 do 14h, tokom 6 nedelja
700 evra

Kolor dopler krvnih sudova vrata

10.10..2024.

četvrtak, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

09.10.2024.

sreda, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

09.10.2024.

sreda, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

Kolor dopler krvnih sudova glave – TCD

11.10.2024.

petak, od 15 do 19h, tokom 6 nedelja
700 evra

ULTRAZVUČNA I KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA  – INTENZIVNI KURSEVI

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva – 960 €
(septembar 2024.)

Ehotomografski pregled dojki – 840 €
(septembar 2024.)

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta – 840 €
(septembar 2024.)

Kolor dopler krvnih sudova vrata – 840 €
(septembar 2024.)

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice – 960 €
(septembar 2024.)

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata – 840€
(septembar 2024.)

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Analiza 24h holter EKG-a

11.10.2024.

petak, od 15,30 do 19,30 h, tokom 6 nedelja
700 evra

Analiza 24h ambulantnog monitoringa krvnog pritiska

oktobar 2024.

petak i subota od 15 do 19 h
300 evra

NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neuropsihološka dijagnostika – primena testova i tehnika

septembar 2024.

od 15h do 18h, 2 puta nedeljno, tokom 4 nedelja

300 evra

Napredni kurs kliničke neuropsihologije – supervizija

septembar 2024.

ponedeljak, od 16 do 18 h, tokom 8 nedelja
320 evra

ULTRAZVUČNA ELASTOGRAFIJA I KOLOR DUPLEKS SKEN

Komparativne prednosti ultrazvučne elastografije i kolor dupleks skena u dijagnostici štitaste žlezde – novine u ultrazvučnoj dijagnostici – 450€ 

(septembar 2024.)

Komparativne prednosti ultrazvučne elastografije i kolor dupleks skena u dijagnostici dojke – novine u ultrazvučnoj dijagnostici – 450€ 

(septembar 2024.)

Komparativne prednosti ultrazvučne elastografije i kolor dupleks skena u dijagnostici jetre i bubrega – novine u ultrazvučnoj dijagnostici – 450€ 

(septembar 2024.)

RTG  I CT DIJAGNOSTKA

Radiografija srca, pluća i abdomena

oktobar 2024.

petak od 14h do 20h i subota od 9h do 19h
300 evra
Prof. dr Jovica Šaponjski

CT angiografija

septembar 2024.

petak od 14h do 20h i subota od 9h do 15h
160 evra
Prof. dr Jovica Šaponjski

CT koronarografija i CT pregled srca

septembar 2024.

petak od 14h do 20h i subota od 9 dh do 15h
160 evra
Prof. dr Jovica Šaponjski

Polaznici koji su već pohađali neki od naših kurseva, nezaposleni lekari i lekari na specijalizaciji mogu da iskoriste dodatni popust od 20%, uz dokaz statusa. Uslov za korišćenje popusta je uplata kotizacije u celosti najmanje dve nedelje pre početka kursa.

Polaznici koji uplate kotizaciju do kraja jula mogu da ostvare pravo na dodatni popust od 10%  za ranu uplatu kotizacije.

U slučaju neblagovremenog otkazivanja učešća uplaćeni iznos rezervacija zadržavamo, na ime organizacionih troškova edukacije. Iznos vraćamo u celosti ukoliko se učešće otkaže na vreme, najmanje 7 dana pre početka kursa. Moguće je prebacivanje novca za drugi kurs, najmanje 7 dana pre održavanja kursa koji otkazujete.

Vraćamo novac u celosti u slučaju otkazivanja ili pomeranja datuma održavanja kursa, ako vam novi termin ne odgovara.

Cena kurseva je izražena u evrima, ali se plaća u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja, prema kursu NBS. Plaćanje iz inostranstva, preko računa, može biti u evrima. Polaznici iz Srbije mogu da izvrše uplatu u prostorijama poliklinike ili na račun 170-0050013144000-10. Molimo da nas kontaktirate ukoliko imate nejasnoća u vezi sa plaćanjem ili ukoliko plaćate kao pravno lice ili uplaćujete iz inostranstva, kako bi dobili predračun i instrukcije za plaćanje.

Broj polaznika je ograničen. Rezervišite termin blagovremeno!

Prijava kandidata na telefon +38111/344-1515, +38165/344-1515