Loading...
Usluge 2 2018-04-21T11:27:31+00:00

Usluge Poliklinike Antamedica

Specijalistički pregledi stručnjaka

Internista, pedijatar, endokrinolog, kardiolog, pulmolog, gastroenterolog, nefrolog, hematolog, reumatolog, imunolog, ginekolog, urolog, neurolog, fizijatar, ortoped, neurootolog, psihijatar, klinički psiholog, psihoterapeut, defektolog.

Ultrazvuk

Ultrazvuk abdomena, male karlice i vrata, ultrazvuk srca, ginekoloski i uroloski ultrazvuk i ultrazvuk trudnica, ultrazvuk dojke, ultrazvuk zglobova i mišića, kolor dopler pregledi, EKG, holter EKG-a 24h, spiromertrija, EEG, holter EEG-a 24h, kolposkopija.

Psihološka procena

Psihološka procena za tuđu negu i pomoć i testiranje podobnosti.

Psihoterapija

Pojedinačna, porodična i partnerska, REBT.

Razvojna podrška deci

Inicijalna procena , individualni rad po programima, savetovanje, radionica “Priprema za školu”, re-edukacija psihomotorike, Brain Gym.

Intervencije u lokalnoj anesteziji

Punkcija, biopsija, gastroskopija, kolonoskopija, band ligiranje hemoroida, incizija, biopsija grlića materice, eksplorativna kiretaža, polipektomija, uklanjanje kondiloma i ostalih benignih promena na genitalijama radio talasima, cistoskopija, muskuloskeletne intervencije pod kontrolom ultrazvuka.

Terapija

Injekcije, infuzije, blokade – terapija bola, fizikalna terapija (elektroterapija, magnet, laser, ultrazvuk, trakcija, kineziterapija, medicinska masaža) .

Laboratorijske analize

Analiza krvi, urina, stolice, ispljuvka, brisevi, citologija, PH nalaza.

Sistematski pregledi

Sistematski pregledi za firme i pojedince.