Loading...
Usluge 4 2018-04-30T07:55:49+00:00

Usluge Poliklinike Antamedica

Specijalistički pregledi stručnjaka

Internista, pedijatar, endokrinolog, kardiolog, pulmolog, gastroenterolog, nefrolog, hematolog, reumatolog, imunolog, ginekolog, urolog, neurolog, fizijatar, ortoped, neurootolog, psihijatar, klinički psiholog, psihoterapeut, defektolog.

Ultrazvuk

Ultrazvuk abdomena, male karlice i vrata, ultrazvuk srca, ginekoloski i uroloski ultrazvuk i ultrazvuk trudnica, ultrazvuk dojke, ultrazvuk zglobova i mišića, kolor dopler pregledi, EKG, holter EKG-a 24h, spiromertrija, EEG, holter EEG-a 24h, kolposkopija.