Holter krvnog pritiska i EKG-a

Holter krvnog pritiska

Metoda registrovanja visine krvnog pritiska u toku 24 sata. Uređaj automatski meri krvni pritisak, svakih 20 ili 30 minuta.

Za vreme nošenja 24- satnog holtera krvnog pritiska pacijent nastavlja s uobičajenim dnevnm aktivnostima (posao, fizičke aktivnosti, spavanje, uzimanje lekova) i navikama (pušenje, konzumacija kafe).

Čak se i savetuje pacijentu da se svesno izlaže stresnim situacijama kako bi se registrovalo povišenje krvnog pritiska koje se pojavljuje upravo u takvim okolnostima.

Važno je da pacijen tog dana piše dnevnik svih svojih aktivnosti kako bi se otkrila uzročno- posledična veza između pojavljivanja simptoma i aktivnosti.

Holter EKG-a

Metoda registrovanja promene električnog potencijala srca u toku 24 sata.

Koristi se kod simptoma lupanja i preskakanja srca (palpitacija srca), sinkopa i svih poremećaja srčanog ritma.

Za vreme nošenja 24-satnog EKG holtera pacijent nastavlja sa svojim uobičajenim aktivnostima (posao, fizičke aktivnosti, spavanje, uzimanje lekova) i navikama (pušenje, konzumacija kafe) čak se i preporučuje pacijentima da se izlažu stresnim situacijama kako bi se registrovao mogući poremećaj ritma koji se pojavljuje u takvim okolnostima.

Važno je da pacijent tog dana piše dnevnik svih svojih aktivnosti kako bi se pokušala povezati uzročno-posledična veza između pojavljivanja simptoma i aktivnosti.