Ginekologija

Ginekologija i akušerstvo su oblasti kojima se bavimo sa izuzetnom pažnjom. Značajan deo naših aktivnosti je usmeren ka promovisanju dobrih zdravstvenih navika i edukaciji žena o zdravom načinu života i prevenciji bolesti.

Ginekolog pored pregleda, dijagnostike i terapije veliki deo vremena sa pacijentom provede u razgovoru, savetovanju i edukaciji.

Poliklinika Antamedica Vam omogućava da na jednom mestu obavite:

ginekološki pregled
ultrazvučni pregled male karlice – ginekološki ultrazvuk (vaginalnom i abdominalnom sondom u kombinaciji sa doplerom)
klinički i ultrazvučni pregled dojki
kompjuterizovanu videokolposkopiju (rano dijagnostikovanje i praćenje promena na grliću materice) i PAP-a test
kompletne mikrobiološke i virusološke analize, hormonske analize, tumorske markere, HP analize
ranu dijagnostiku i praćenje trudnoće
intervencije (uklanjanje kondiloma i drugih benignih promena, biopsije, konizacije grlića, eksplorativne kiretaže)

Trudnoća, rana dijagnostika i praćenje toka trudnoće

Dobro vođena trudnoća koja omogućava očuvanje zdravlja trudnice podrazumeva:

ranu dijagnostika i nadzor
rano utvrdjuvanje faktora rizika i prevencija
analiza ultrazvučnih i biohemijskih markera genetskih poremećaja
odredjivanje dopler indeksa u trudnoći
CTG monitoring (kardiotokografija)
ekspertni ultrazvučni pregledi – ekspertski ultrazvuk u trudnoći
obavezne laboratorijske analize
konsultacije

Ultrazvuk u trudnoći

Ultrazvuk u trudnoći i prodor ultrazvuka u ostale medicinske grane započeo je u periodu od 1956-1958 godine.

Ultrazvuk je danas od najvećeg značaja za otkrivanje rane trudnoće, njeno praćenje, procene stanja ploda te je gotovo nemoguće pravilno dijagnostikovanje bez njega. Zasniva se na delimičnom odbijanju ultrazvučnih talasa na granici između dva tkiva koja se razlikuju po akustičnoj provodljivosti.

Gestaciski mešak je moguće dijagnostikovati već sa 4 nedelje gestacije, dok sa 6 nedelja registrujemo frekvenciju srca ploda.
U 12 nedelji razlikujemo delove ploda i posteljicu.

Ultrazvuk omogućuje dijagnostiku anatomskih delova tela ploda, pojedine organe, anomalije u njihovom razvoju, pa i ispitivanje funkcije nekih organskih sistema. Preciznim merenjem dijametara moguće je tačno odrediti starost gestacije i pratiti razvoj i rast ploda.

Pod kontrolom UZ se rade neke intervencije u trudnoći, kao što je amnioncenteza i hordocenteza, dok se u poslednje vreme rade i neke operacije ploda.

Pored slika koje dobija pacijentkinja, ukoliko izrazi želju može dobiti i video zapis svoje bebe.

Dopler

Danas se uveliko koristi Doplerov efekt u ultrasonografiji, pulsni i kontinuirani na sivoj skali ili kao color.

Dopler na osnovu ovoga može da meri brzinu kretanja eritrocita, odnosno krvi, kroz krvne sudove i srce, što je izuzetno važno u akušerstvu za plod i njegov razvoj, a u ginekologiji za dijagnostiku tumoroznih promena na unutrašnjim genitalnim organima.

Poseban značaj ima pulsni color dopler, gde se protok registruje pomoću više pokazivača razmeštenih u ravni posmatranja.

Ultrazvučni pregled male karlice – ginekološki ultrazvuk

Dijagnostika i praćenje promena na unutrašnjim genitalnim organima je izuzetno unapređena sa uvođenjem ultrazvuka.

Ultrazvučni pregled dojki

Faktori rizika za nastanak Ca dojke su:

pozitivna porodična anamneza
rana prva menstruacija
benigna patologija dojke
nerađanje ili malobrojno rađanje
kasna prva trudnoća
kasna menopauza

Ukoliko u toku samopregleda dojke napipate promenu koja do tada nije postojala, ako primetite da Vam se bradavica uvlači, da se javlja pojačano perutanje kože, da se javlja otok kože dojke, da koža dojke počinje da liči na pomorandžinu koru, ili se javlja sekrecija iz dojki, a niste trudni ili dojite, JAVITE SE LEKARU!!!

Videokolposkopija

Specifična lokacija grlića, otežava dijagnostiku promena u njenom ranom stadijumu, pa samim tim i blagovremeno preduzimanje koraka u praćenju i lečenju prekancerskih lezija.

Stoga je jedini pravi put redovna ginekološka kontrola (jednom godišnje, ukoliko nema indikacija za češće preglede), koja podrazumeva kolposkopiju sa uzimanjem PAP-a brisa, vaginalnog i cervikalnog brisa. Kompjuterizovana videokolposkopija se radi na aparatu OP-C5 OPTOMIC.

Pacijentkinja uporedo može pratiti pregled ili intervenciju preko monitora i dobiti odgovore na sva pitanja i fotografije promene koja je uočena u toku pregleda.

Po želji, pacijentkinja može dobiti snimak pregleda na CD-u.