Neuropsihološka služba – Vaša pouzdana podrška!

U okviru psihološke službe, Poliklinika Antamedica Vam pruža mogućnost ostvarivanja sledećih usluga našeg neuropsihologa, specijaliste medicinske i kliničke psihologije:

kompletna psihodijagnostika u cilju procene intelektualnih sposobnosti i pamćenja, te procene ličnosti (crte, struktura, psihičko stanje),

individualni psihološki rad sa mladima i studentima (problemi učenja, emotivni problemi, adolescentna kriza, partnerski odnosi, sukob sa autoritetima, anksioznost, izbor zanimanja…)

individualni psihološki rad sa roditeljima i odraslima (depresija, prekomerna zabrinutost, problemi u profesionalnom i socijalnom okruženju, bračni i porodični problemi, nemogućnost kontrole besa, opsesivna sanja, stanja panike, stanja posle traume…),

neuropsihološka podrška obolelima od neuroloških i drugih somatskih bolesti (multipla skleroza, epilepsija, demencija, neuromišićne bolesti, parkinsonizam…kardiovaskularne bolesti, dijabetes…)

neuropsihološki tretman u cilju rehabilitacije psihičkih funkcija (pamćenja, orijentacije, pažnje…)