Psihijatrija / Psihoterapija

Psihoterapija je sistematski i organizovan način lečenja određenih smetnji, stanja, poremećaja ili psihičkih oboljenja sa ciljem poboljšanja mentalnog funkcionisanja. Ove smetnje, u čijoj su pozadini psihički uzroci, leče se kroz razgovore sa psihoterapeutom.

U psihoterapiji se identifikuju uzroci problema, dobijaju bolji uvidi i razumevanje stanja u kojima se osoba nalazi i omogućava promena načina ponašanja i razmišljanja koji su i doveli do problema u psihičkom funkcionisanju.

Psihoterapija uključuje i rad sa osobama koje nemaju psihičke probleme, već samo žele da poprave svoje funkcionisanje, osećaju se bolje, žive potpunije i zdravije, donesu određene odluke, razgovaraju slobodnije ili rade na svom rastu i razvoju.

Ciljevi terapije se razlikuju kod svakog pojedinca, ali bi opšte ciljeve terapije mogli svrstati u sledeće kategorije:

– uklanjanje ili smanjenje tegoba, problema i patnje
– rasterećenje od unutrašnje napetosti
– suzbijanje straha i osećanja krivice
– kontrola agresivnosti
– veštine prevladavanja stresa
– bolji interpersonalni odnosi, odnosno adekvatnije relacije sa drugima
– postavljanje realnih ciljeva
– razvoj ličnosti

Uspeh terapije zavisi od motivacije klijenta, kao i odnosa između terapeuta i klijenta i njihove spremnosti za otvorenu i iskrenu komunikaciju. U zavisnosti od više faktora, psihoterapija se može odvijati u nekoliko seansi ili trajati mesecima. Najčešće se primenjuju: individualna, grupna ili porodična psihoterapija.

Sve više osoba traži pomoć i opšta klima prema psiholozima-psihijatrima-psihoterapeutima je promenjena u odnosu na prošle decenije. Ljudi su sve obrazovaniji i sposobniji da prepoznaju disfunkcionalnosti u različitim sferama svog života i svesniji da ih lakše, potpunije, brže i sisitematičnije mogu rešiti uz stručnu pomoć. I mnogi koji dolaze u naše ordinacije nisu pacijenti, već osobe u zastoju, grču, sa realnim – životnim problemima, nesigurnostima ili potrebom za boljim i kvalitetnijim životom.

Nasi psihijatri bave se lecenjem bolesti zavisnosti, otklanjanjem anksioznih poremecaja, strahova, fobija, panicnih poremecaja, poremecaja raspolozenja, depresije, stresa, problema u partnerskim relacijama, seksualnih problema, poremecaja spavanja, psihoticnih poremecaja.

Ako imate ova iskustva, ako mislite da se vama to neće desiti ili ste izgubili nadu da će se išta promeniti javite se, jer promena je moguća.

Doc. sci. dr Rosa Šapić, specijalista psihijatrije, porodični i racionalno-emotivni psihoterapeut