The Phaedrus Approach (APh) – Fedrov pristup

The Phaedrus Approach (APh) Fedrov pristup je program koji pomaže u razvijanju govora i jezika kod osoba sa autističnim spektrom i drugim neurorazvojnim poremećajima starosti od 5 do 17 godina, koji su neverbalni, minimalno verbalni ili imaju problem u komunikaciji. Program ima za cilj da razvija jezik kucanjem,
pisanjem, korišćenjem računara ili nekog drugog formata koji njegov razvoj ili izražavanje.

Osnivač metode je Dr. Daniel Orlievsky direktor međunarodnog odseka za poslediplomske studije na Katoličkom univerzitetu u Argentini. Metod je jedinstven u svetu i rezultat je više od 20 godina neprekidnog kliničkog rada u javnim i privatnim institucijama, predstavljen je na brojnim predavanjima i u publikacijama, posledica pažljivog istraživanja i sistematizacije kliničkih intervencija. Uspešno se primenjuje u klinikama, bolnicama i školama u Americi. Klinički rezultati dobijeni u programu i odgovarajući doprinosi istraživačkih projekata izazvali su međunarodno interesovanje.

Kao posledica implementacije programa, konstatovan je razvoj govora i komunikacije nakon sticanja pisanja. Takođe, primenom programa utvrđen je značajan klinički napredak u pažnji, stabilizaciji ponašanja, emocionalnoj stabilnosti, uspostavljanju kontakta, izražavanju misli, emocija, razumevanju jezika, čitanju. U skoro svim slučajevima primećene su značajne promene u učenju.

Značaj programa je u usvajanju jezika koji autističnim osobama omogućava da unaprede svoju socijalnu inkluziju, imaju pristup nekoj vrsti obrazovne integracije, kao i da im omogućava suštinski napredak u kvalitetu života. Poznato je da poteškoće u jeziku i komunikaciji karakteriše značajan broj ljudi sa AS-om. Ovaj je problem jedan od najvažnijih onesposobljavajućih faktora koji utiče na njihov kvalitet života i interakciju s porodicom, pa stoga utiče i na ukupnu prognozu. Jedna od osnovnih pretpostavki je neuroplastičnost, sposobnost mozga da se sam menja, da se sam
organizuje i da stiče funkcije koje su blokirane.

Primena programa predviđa rad stručnog tima, sačinjenog od najmanje 2 člana tima istovremeno sa detetom, u trajanju od 30  do 45 min. Potrebno je da pre uključivanja u program lečenja zakažete pregled, sa kompletnom medicinskom dokumentacijom, radi otvaranja kartona i dogovaranja termina za terapiju. Prvi pregled psihologa pre uključivanja u program lečenja je besplatan, a cena terapije je 4000 RSD po tretmanu. Očekivana dužina trajanja lečenja je individualna, od nekoliko meseci do više godina. Preporučujemo rezervaciju 2 termina nedeljno, tokom perioda od 3 mes., kako bi se obezbedio kontinuitet u lečenju, tokom minimalnog očekivanog perioda za postizanje rezultata, uz blagovremeno produžavanje tretmana ukoliko je potrebno. Rezervacija termina za period od oktobra do decembra je u toku. Broj raspoloživih termina je ograničen i kada se termini popune, nećemo biti u mogućnosti da primimo nove pacijente do kraja godine. Ukoliko ste zainteresovani, molimo da se blagovremeno prijavite putem telefona 011/344-1515 ili 065/344-1515.