Medicinske usluge vrhunskog kvaliteta
011/344-1515   065/344-1515
8 do 20h (radnim danima)

LEKARI

Specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i terapiju obavljaju vrhunski stručnjaci:

INTERNA MEDICINA

Dr Emilija Antanasijević, specijalista interne medicine
Prof.dr Ivana Nedeljković, specijalista interne mediine, kardiolog
– Dr sc med. dr Gordana Mihajlović, specijalista interne medicine, kardiolog
Mr. sci. med. dr Tanja Nišić, specijalista interne medicine, kardiolog
– Dr Jelena Marić, specijalista interne medicine, kardiolog
Ass dr Marko Banović, specijalista interne medicine, kardiolog
Mr sc dr Olga Petrović, specijalista interne medicine, kardiolog
Ass dr Miloš Stojanović, specijalista interne medicine, kardiolog
Mr sc dr Dijana Đikić, specijalista interne medicine, kardiolog
Asist. dr Dragana Miljić, dr. sci., specijalista interne medicine, endokrinolog
Prim.dr sci. med. Miroslav Wirsburger, specijalista interne medicine, endokrinolog
Dr Petar Ristić, specijalista interne medicine, endokrinolog
Dr sci. med. Radmila Šarenac Kovač, internista, gastroenterohepatolog
Mr.sci. med. dr Miroslav Đurašinović, internista, gastroenterohepatolog
Dr Slobodan Srećković, specijalista interne medicine, gastroenterolog
Prim. dr sci. med. dr Mirjana Sretenović, specijalista interne medicine, hematolog
Dr sci. med. Branislav Gvozdenović, specijalista interne medicine, pulmolog
Prof. dr Vojislav Đurić, specijalista alergologije i imunologije

PEDIJATRIJA

– Dr Marija Petrić, specijalista pedijatrije

NEUROLOGIJA, NEUROOTOLOGIJA, PSIHIJATRIJA, NEUROPSIHOLOGIJA, KLINIČKA PSIHOLOGIJA, PSIHOTERAPIJA

Prof. dr Dragan M. Pavlović, neurolog, psihijatar, neuropsiholog I psihoterapeut
Asist. dr Aleksandra M. Pavlović, dr. sci., neurolog, neuroangiolog, neuropsiholog
Doc. dr Nenad Rajšić, neuropsihijatar, epileptolog
Prim. dr Aleksandar Aleksić, neuropsihijatar, neuroangiolog
Mr. sci. med. dr Jelena Djorđević, psihijatar, psihoterapeut
Prof. dr Borivoj Babić, specijalista ORL, neurootolog
Mr. sci. Aleksandra Parojčić, specijalista kliničke psihologije, neuropsiholog

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

Mr. sci. med. dr Jovan Bila, specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr sci. med. Svetlana Aleksić,, specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr sci. med. Ljiljana Vukmirović, specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Ivana Djurđević Starović, specijalista ginekologije i akušerstva

SARADNICI

Prof. dr Cane Tulić, specijalista urologije
Mr. sc. med dr Sava Stajić, specijalista radiologije, subspecijalista ultrazvučne dijagnostike
Dr Gordana Lukić, specijalista radiologije
Dr Nenad Janeski, specijalista radiologije
Dr Srđan Arsenović, specijalista radiologije
Dr Dragan Džufić, specijalista radiologije
– Dr Mladen Damnjanović, specijalista ortopedije