Loading...
Lekari 2020-07-23T08:03:15+00:00
MEDICINSKE USLUGE VRHUNSKOG KVALITETA NA VRAČARU U SRCU BEOGRADA!

Lekari

Specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i terapiju obavljaju vrhunski stručnjaci:

INTERNA MEDICINA

 • Dr Emilija Antanasijević, specijalista interne medicine
 • Prof.dr Ivana Nedeljković, specijalista interne medicine, kardiolog
 • Dr sc med. dr Gordana Mihajlović, specijalista interne medicine, kardiolog
 • Dr Ivana Jovanović, specijalista interne medicine, kardiolog
 • Mr sc dr Olga Petrović, specijalista interne medicine, kardiolog
 • Mr sc dr Dijana Đikić, specijalista interne medicine, kardiolog
 • Asist. dr Dragana Miljić, dr. sci., specijalista interne medicine, endokrinolog
 • Ass dr Miloš Stojanović, specijalista interne medicine, endokrinolog
 • Prim.dr sci. med. Miroslav Wirsburger, specijalista interne medicine, endokrinolog
 • Dr Petar Ristić, specijalista interne medicine, endokrinolog
 • Dr sci. med. Radmila Šarenac Kovač, internista, gastroenterohepatolog
 • Mr.sci. med. dr Miroslav Đurašinović, internista, gastroenterohepatolog
 • Prim. dr sci. med. dr Mirjana Sretenović, specijalista interne medicine, hematolog
 • Dr sci. med. Branislav Gvozdenović, specijalista interne medicine, pulmolog
 • Prof. dr Vojislav Đurić, specijalista alergologije i imunologije

NEUROLOGIJA, NEUROOTOLOGIJA, PSIHIJATRIJA, NEUROPSIHOLOGIJA, KLINIČKA PSIHOLOGIJA, PSIHOTERAPIJA

 • Prof. dr Dragan M. Pavlović, neurolog, neuropsiholog
 • Asist. dr Aleksandra M. Pavlović, dr. sci., neurolog, neuroangiolog, neuropsiholog
 • Prof. dr Dušan Vranješ, neuropsihijatar
 • Dr. sci. med. dr Jelena Djorđević, psihijatar, psihoterapeut
 • Prof. dr Borivoj Babić, specijalista ORL, neurootolog
 • Mr. sci. Aleksandra Parojčić, specijalista kliničke psihologije, neuropsiholog

SARADNICI

 • Prof. dr Cane Tulić, specijalista urologije
 • Mr. sc. med dr Sava Stajić, specijalista radiologije, subspecijalista ultrazvučne dijagnostike
 • Dr Gordana Lukić, specijalista radiologije
 • Dr Srđan Arsenović, specijalista radiologije
 • Dr Mladen Damnjanović, specijalista ortopedije
 • Dr Nevena Terzić, specijalista radiologije
 • Dr Mirjana Stojanović, specijalista radiologije
 • Dr sc med Milica Vraneš Stojimirov, specijalista radiologije
 • Dr Zorica Đorgović, specijalista radiologije