Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

Član Odbora za demencije pri Evropskoj Ogranizaciji za moždani udar (European Stroke Organisation, ESO)

“Moždana magla” i COVID-19

Autor :

Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

DETALJNIJE
Uticaj COVID-19 na mozak

Autor :

Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

DETALJNIJE
Posledice moždanog udara i kako ih lečiti

Autor :

Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

DETALJNIJE
Moždani udar – vaskularna demencija

Autor :

Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

DETALJNIJE
Bolesti malih krvnih sudova mozga

Autor :

Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

DETALJNIJE
Ultrazvučni pregled parenhima mozga

Autor :

Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

DETALJNIJE