Dijabetična polineuropatija

Šta je dijabetična polineuropatija?

Dijabetična polineuropatija je oboljenje perifernih živaca uzrokovano šećernom bolešću.
Tačan uzrok nastanka dijabetične neuropatije nije još poznat, a mišljenja su različita.

Komplikacije povišenog šećera u krvi, koje dovode do oštećenja nerava uključuju jedan od sledećih elemenata:

– Poremećaj cirkulacije koji dovodi do oštećenja malih krvnih sudova
– Nagomilavanje masti u ćelijama koje čine nervni omotač što remeti normalnu aktivnost ovih ćelija
– Metaboličke poremećaje koji remete dotok belančevina, transmitera (prenosioca) i drugih hranljivih materija u distalnim (završnim) delovima nerva

Kako se bolest manifestuje?

Neuropatija je u početku, obično, bez simptoma. U ovoj fazi, kada bolesnik nema tegobe, neurolog otkriva snižene reflekse i poremećaj senzibiliteta.

Simptomatska faza počinje podmuklo, ali ponekad i naglo, pri čemu se kod nekih bolesnika podudara sa uvođenjem insulina u terapiji.

Najčešći simptomi su: paljenje, sevanje ili mravinjanje po nogama, naročito tabanima, povremeni ili stalni utisak utrnulosti ili tuposti, osećaj da su noge u čizmama ili čarapama.

Mogu da postoje i stalni žareći nadražaji i jaki bolovi, a hodanje je često mučno i bolesnici ga opisuju kao hodanje po “uglju”.

Može da se javi i intenzivan “sevajući” bol u stopalima ili nogama.

Polineuropatija može da dovede do otežanog hoda (pareza) ali u teškim slučajevima hod je onemogućen (paraliza).

Dijabetična neuropatija najčešće se ispoljava kao distalna simetrična senzomotorna polineuropatija.

Prvi simptomi su na stopalima u vidu sevanja, mravinjanja, žarenja, pretežno noću.

Mogu da se jave i grčevi u listovima i stopalima, ali i na rukama, iako znatno ređe. Istovremeno mogu da se jave hipotrofije (gubutak mase) u malim mišićima stopala.

Gase se tetivni refleksi, bolest napreduje, javlja se utrnulost stopala, koja se širi na potkolenice, šake, trup… Mogu da se jave trofičke promene na koži stopala (suva, tanka koža koja lako puca) i ulkusi-ranice.

Kako se postavlja dijagnoza dijabetične polineuropatije?

Dijagnoza dijabetične neuropatije je jednostavna i postavlja se u okviru tipične kliničke slike šećerne bolesti. Potvrđuje se tzv. neurofiziološkim testovima, pre svega merenjem brzine provođenja živaca (elektromioneurografija-EMNG).

Već je rečeno da bolest počinje podmuklo i bolesnik može dugo da bude bez subjektivnih tegoba, a da postoji oštećenje živaca, zato je neophodno da svaki bolesnik kod koga je registrovana šećerna bolest bude upućen na pregled neurologu kako bi se uradio neurološki i neurofiziološki pregled i preduzele sve mere da se prevenira pojava dijabetične polineuropatije ili ako već postoje znaci neuropatije, da se zaustavi njeno napredovanje.

Kako se leči dijabetična polineuropatija?

Kada je reč o lečenju dijabetične polineuropatije treba naglasiti da je najvažnija prevencija, koja se sastoji u optimalnoj regulaciji nivoa šećera u krvi.

Da bi se sprečila pojava neuropatije, a i kada ona postoji, potrebno je striktno održavati normalan nivo šećera u krvi, redukcija telesne težine, kontrola nivoa masti u serumu, prestanak pušenja i prekomernog unosa alkohola, kao i odgovarajuća ishrana.

Prve godine bolesti kritične su za razvoj neuropatija: ako je za to vreme ne dobije ili je ima u lakšem obliku, onda bolesnik ima velike šanse da se neuropatija kasnije ne pogoršava ako se redovno leči.

Već je rečeno da nivo šećera nije uvek povezan i sa komplikacijama, ali je uočeno da se, ipak, teži oblici polineuropatije javljaju kod loše regulisanog šećera.

Lečenje najčešćeg oblika dijabetične polineuropatije zasniva se na rezultatima anti-oksidativnog tretmana, primenom jakog antioksidativnog preparata alfa-lipoičke kiseline (Berlithion), u dnevnoj dozi od 600 mg., najpre 2-3 nedelje parenteralno (u infuziji), a zatim per os (na usta) kroz duži period.

Važno je napomenuti da rana upotreba ovog preparata, kada nije došlo do nepovratnog oštećenja živaca, može da pomogne da se spreče posledice dijabetične polineuropatije. Za smirivanje bolova najčešće se koristi karbazepin i antidepresivi.

Fizikalne metode lečenja, takođe, imaju svoje mesto, posebno hidroterapija.

Šta treba znati ?

Dijabetična polineuropatija (DP) je najčešća, ali nedovoljno objašnjena komplikacija obolelih od šećerne bolesti (diabetes mellitus). Smatra se da ovu komplikaciju ima više od 80% obolelih od šećerne bolesti, a po nekim autorima 9 od 10 obolelih razvija neuropatiju.

Značajno je da pojava polineuropatije ne zavisi od visine šećera u krvi, podjednako pogađa oba pola, češće se javlja kod starijih i u malom procentu napada decu obolelu od šećerne bolesti, oko 2%.

Šta treba upamtiti?

Neophodno je što ranije otkriti početak polineuropatije kod bolesnika sa šećernom bolešću, zato se savetuje rana poseta neurologu, koji može zahvaljujući savremenim metodama ispitivanja (EMNG), da otkrije i subkliničke oblike dijabetične neuropatije, kada još nije došlo do definitivnog oštećenja živaca i kada se primenom adekvatne terapije taj proces može zaustaviti.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica