Psihoterapija bolesti zavisnosti

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Psihoterapija traumatskih iskustava

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Razvoj veština upravljanja stresom

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Prevencija razvoja psihičkih poremećaja

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE

Savetovanje
roditelja

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE

Porodična
psihoterapija

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Psihosocijalna rehabilitacija

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Bračno i partnersko savetovanje

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Psihoterapija dece, adolescenata i odraslih

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Psihodijagnostika dece, adolescenata i odraslih

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
“Moždana magla” i COVID-19

Autor :

Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

DETALJNIJE
Uticaj COVID-19 na mozak

Autor :

Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

DETALJNIJE
Posledice moždanog udara i kako ih lečiti

Autor :

Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

DETALJNIJE
Moždani udar – vaskularna demencija

Autor :

Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

DETALJNIJE
Bolesti malih krvnih sudova mozga

Autor :

Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

DETALJNIJE
Ultrazvučni pregled parenhima mozga

Autor :

Docent Dr Aleksandra Saška Pavlović

Neurolog, neurosonolog, neuropsiholog

DETALJNIJE
Duži životni vek ne znači uvek i bolji kvalitet života ljudi

Usled poboljšanja uslova života, eliminisanja ili uspešne borbe protiv mnogih izazivača…

DETALJNIJE
Zamor

Zamor predstavlja jednu od najčešćih zdravstvenih žalbi koja u velikoj meri utiče na različite aspekte kvaliteta života osoba…

DETALJNIJE
Pravilna primena inhalatora aerosola (pumpice)

Bronhijalna astma i hronična opstruktivna bolest pluća (hronični bronhitis i emfizem…

DETALJNIJE
Astma i škola

Sa konkretnim savetima u vezi sa astmom i njenim lečenjem treba da budu upoznati učitelji i nastavnici …

DETALJNIJE