Psihosocijalna rehabilitacija

Psihosocijalna rehabilitacija promoviše uspešnu integraciju pojedinca sa određenim simptomima i bolešću u porodicu, zajednicu, profesionalnu i širu socijalnu sredinu.

Psihosocijalna rehabilitacija je usmerena na osobu, individualizovana je.

Usmerena je na jačanje kapaciteta osobe, na njenu snagu, a ne na njene deficite, na unapređenje mentalnog zdravlja osobe, na razvoj njenih socijalnih i drugih veština.

• Psihosocijalna podrška porodicama sa:

decom sa smetnjama u razvoju / članom koji se bori sa nekim oblikom maligniteta / članom koji se bori sa bolestima zavisnosti ili mentalnim poremećajima.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica