Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

Psihoterapija bolesti zavisnosti

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Psihoterapija traumatskih iskustava

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Razvoj veština upravljanja stresom

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Prevencija razvoja psihičkih poremećaja

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE

Savetovanje
roditelja

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE

Porodična
psihoterapija

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Psihosocijalna rehabilitacija

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Bračno i partnersko savetovanje

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Psihoterapija dece, adolescenata i odraslih

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE
Psihodijagnostika dece, adolescenata i odraslih

Autor :

Dr sci Aleksandra Šafran

Klinički psiholog

DETALJNIJE