Psihoterapija dece, adolescenata i odraslih

Psihoterapija je opšti termin pod kojim se podrazumeva proces unapređenja mentalnog zdravlja ili lečenja psihičkih poremećaja putem razgovora.

Tokom ovog procesa obučeni psihoterapeut pomaže klijentu da se suoči sa određenim specifičnim problemima, sa psihičkom bolešću ili različitim izvorima stresa.

Problemi koji se rešavaju psihoterapijom uključuju poteškoće u suočavanju sa svakodnevnim životom, posledice traume, telesne bolesti, gubitka, određene mentalne poremećaje poput depresije, anksioznosti, suzbijanje straha, napetosti i pronalaženje adekvatnijih načina za prevazilažnje stresnih situacija.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica