Psihodijagnostika dece, adolescenata i odraslih

Psihodijagnostika je procedura koja koristi testove za identifikaciju i razlikovanje simptoma klijenta, procenu ličnosti, intelektualnih sposobnosti, pružanja uvida u njegovo svakodnevno iskustvo i utvrđiivanje faktora koji su u osnovi ljudskog ponašanja.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica