Prevencija razvoja psihičkih poremećaja

Prevencija psihičkih poremećaja podrazumeva suzbijanje faktora rizika i istovremeno jačanje zaštitnih faktora. I rizični i protektivni faktori mogu biti psihološke, biološke i socijalne prirode. Uglavnom je kumulativni efekat prisustva višestrukih rizičnih faktora ono što predisponira pojedinca da iz mentalno zdravog stanja pređe u vulnerabilno stanje, emocionalne probleme i psihičke poremećaje.

Problemi sa mentalnim zdravljem mogu nastati usled izloženost svakodnevnom stresu, kako akutnom tako i hroničnom, svakodnevnom pritisku, društvenim promenama, otuđivanju od sebe i drugih, problema u komunikaciji, akademskih i poslovnih neuspeha, usamljenosti, zavisnosti, gubitaka i drugo.

Procena i lečenje anksioznosti, depresivnosti, paničnih napada, različitih vrsta fobija, depresivno-anksioznih tegoba, promene u raspoloženju, nedostatka energije, opsesivno kompulzivnog poremećaja, psihosomatskih poremeća i drugih.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica