Psihoterapija bolesti zavisnosti

Zavisnost je složena bolest mozga koja preuzima kontrolu nad životima ljudi koji su postali zavisni od supstanci ili aktivnosti kao što je npr. kockanje. Naizgled loša navika postaje zavisnost kada osoba razvije kompulzivno ponašanje u kojem nastavlja nešto da radi čak i kada postoje štetne poslodice tih radnji.

Kod pojedinaca koji imaju problem zavisnosti javljaju se promene u delovima mozga koji konrolišu ponašanje, pamćenje, učenje, donošenje odluka i rasuđivanje.Promene mogu biti nepovratne i ostati do kraja života osobe. Zavisnici razvijaju toleranciju na drogu.

To znaći da im je potrebna veća količina supstance samo da bi mogli da dobiju isto intenzivno zadovoljstvo kao i ranije.

Postoji mnogo razloga zašto osoba uzima nedozvoljene supstance. Neki žele da osete to veliko, ekstremno zadovoljstvo, drugi žele da se oslobode stresa, ima onih koji žele da poboljšaju svoje perfomanse u bavljenu sportom. Većina zavisnika počinje da koristi nedozvoljene supstance iz radoznalosti ili pod pritiskom vršnjaka.

Nakon programa detoksikacije postoji rizik od recidiva. Određeni psihosocijalni faktori mogu biti pokretači koji navode osobu da se vrati korišćenju droga. Npr. ako pojedinac ne zna da se na zdrav način nosi sa stresom.

Pored bolesti zavisnosti, zloupotreba droga je u uskoj vezi sa nastankom brojnih psihičkih i zdravstvenih problema, uključujući HIV/AIDS, hepatitis B i C, kancer, kardiovaskularnih bolesti i mnoge druge. Takođe je povezana sa sve većim brojem beskućnika, kriminalom i nasiljem.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica