Porodična terapija posmatra simptome jedne osobe kroz analizu odnosa unutar cele porodice. Porodična psihoterapija ima za cilj poboljšanje odnosa u celoj porodici, razvijanje funkcionalnih porodičnih odnosa.

Tokom života, jedna porodica može ući u krizu. Neke od kriza su očekivane, kao na primer kada dolazi nova beba u porodicu i porodica može adekvatno da reaguje, da se adaptira na njih. Druga vrsta kriza jesu krize koje se javljaju iznenada, neočekivano i koje mogu jače da uzdrmaju porodicu, na primer bolest nekog od članova, finansijski problemi. Tada se obično javljaju problemi u komunikaciji, konflikti, deca mogu početi da se ponašaju problematično, partneri da se udaljavaju.

Porodična terapija pomaže članovima porodice da poboljšaju komunikaciju, međusobno razumevanje, saosećanje, podršku, poštovanje individualnih granica, rešavanje međusobnih problema, konflikata, veštine upravljanja besom, pomaže da se smanje napetost i izvori stresa i da svaki član porodice razvija svoje potencijale, snagu i da napravi korisne promene u svom životu.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica