Kašalj kod odraslih

Kašalj je jedan od najčešćih simptoma zbog kojih se pacijenti javljaju na pregled kod lekara u primarnoj…

DETALJNIJE
Prevencija moždanog udara

Sprečavanje moždanog udara je veoma važan zadatak jer se radi o oboljenju…

DETALJNIJE
Prevencija bolesti

Prevencija bolesti obuhvata sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, rano otkrila…

DETALJNIJE
Trakcija – Spinalna Dekompresija

Spinalna dekompresija je vid mehanoterapije u kojoj se koristi motorizovana trakciona jedinica…

DETALJNIJE
Plazma bogata trombocitima

Muskuloskeletne intervencije pod kontrolom ultrazvuka

Oboljenja tetiva, zglobova i mišića kod većine pacijenata uzrokuju…

DETALJNIJE
Biopsija kosti

Biopsija kosti je invazivna dijagnostička metoda koja se često koristi u hematologiji.Neophodna je u postavljanju dijagnoze…

DETALJNIJE

Racionalno emotivna bihevioralna terapija REBT

REBT je jedna od vidova kognitivno bihevioralne terapije…

DETALJNIJE

Elektromioneurografija (EMNG)

Elektromioneurografija (EMNG) je dijagnostička metoda kojom se ispituje funkcija kičmene…

DETALJNIJE

Intervencije u ginekologiji

Skidanje kondiloma radiohiruškom metodom, Biopsija, Polipektomija, Eksplorativna kiretaža…

DETALJNIJE
Ultrazvuk u trudnoći

Primenjuje se da bi se moglo doći do direktnih informacija o stanju fetusa tj.ploda bez ikakvog rizika po majku i plod…

DETALJNIJE

Povišen krvni pritisak u trudnoći

Trudnoća može izazvati pojavu povišenog krvnog pritiska(PIH) ili dovesti do pogoršanja već…

DETALJNIJE
Gestacijski dijabetes

U toku trudnoće neregulisana šecerna bolest sa povišenim vrednostima šećera u krvi može nepovoljno da utiče…

DETALJNIJE
Infekcije u trudnoći

Infekcije koje nastaju u ranoj trudnoći u toku embriogeneze mogu izazvati malformacije ploda, dok infekcije…

DETALJNIJE
Analiza hormonskog statusa

Određivanje hormonskog statusa predstavlja izuzetno važan korak u rešavanju problema…

DETALJNIJE

Kondilomi

Kondilomi su zarazna polno prenosiva bolest koju uzrokuju HPV virusi. Veoma su rasprostranjeni…

DETALJNIJE
Spontani pobačaj

Spontani pobačaj predstavlja neželjenu ekspulziju embriona odnosno fetusa bez ikakvih vidljivih…

DETALJNIJE