Urođene srčane mane

dr Miljenka Crnčić Orlić, pedijatar

Šta su urođene srčane mane?

Poremećaj u građi srca ili velikih krvnih sudova prisutne na rođenju.

Zašto nastaju urođene srčane mane (USM)?

Tačan uzrok nije poznat.Smatra se da su posledica spoljašnjih uzroka i naslednih faktora. Spoljašni uzroci: šećerna bolest kod majke, zarazne bolesti majke u toku trudnoće, unos štetnih materija tokom trudoće (neki lekovi, alkohol).USM mogu da se jave u sklopu nekih hromosomskih bolesti (npr.sy Down).

Koliko su česte USM?

Javljaju se kod 6 do 8 dece na 1000 novorođene dece.

Koje su vrste USM?

Precizan odgovor zahtevao bi duže objašnjenje. Najkraće: srce se sastoji od 2 predkomore i 2 komore, odvojene pregradama. Iz leve komore izlazi aorta, a iz desne plućna arterija. Na osnovu ovoga USM se mogu podeliti na :1.defekte pregrada, 2.suženja ulaznog dela aorte ili plućne arterije, 3.spoj između aorte i plućne artrije, 4.abnormalni položaj srca.

Kada i kako se otkrivaju USM?

Kako se danas deca redovno prate, od rođenja, pa kroz celo detinjstvo, USM se češće rano otkrivaju, često još u porodilištu, ali moguće je i kasnije, na sistematskim pregledima ili pri pregledu u toku neke bolesti.

Simptomi i znaci USM: ubrzano i otežano disanje, zamaranje kod hranjenja, a kasnije u raznim fizičkim aktivnostima, plava boja kože i sluzokože, šum na srcu, gubitak svesti, bol u grudima, zaostajanje u napredovanju.

Kada lekar posumnja na USM poslaće dete na pregled dečjem kardiologu.

On će uz pregled napraviti EKG i UZV srca.

Na osnovu ovoga moći će da potvrdi ili isključi USM.

Ako utvrdi USM moći će da kaže roditeljima:

-da li je potrebna dodatna obrada
-treba li manu lečiti i kako
-koje aktivnosti dete može da obavlja

Kako se leče USM?

Značajan broj USM nije potrebno lečiti.

Ako je lečenje potrebno ono može da se sastoji u davanju lekova koji pomažu rad srca ili operativnog zahvata koji ima za cilj da popravi USM. Za neke USM postoje postupci koji mogu bez operacije izlečiti srčanu manu.

Na primer kod atrijalnog septalnog defekta („rupice“ na pregradi između predkomora) defekt može da se zatvori mrežicom – „kišobranom“ koji se unosi kateterom kroz krvni sud u preponi do srca.

Kako se ponašati sa detetom koje ima USM?

Postoje greške kod kojih aktivnost može da bude normalna, dok je kod nekih treba ograničiti.

U slučaju potrebe za nekim operativnim zahvatom (npr. vađenje zuba, tonzilektomija) kod nekih USM treba, pre zahvata dati antibiotik.

Decu sa USM može se vakcinisati po uobičajenom programu.

Danas se smatra da nema deteta sa USM kome se ne može, barem u određenoj meri, pomoći.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica