Trakcija – Spinalna Dekompresija

dr Svjetlana Aničić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – kiropraktičar

Šta je Spinalna Dekompresija?

To je vid mehanoterapije u kojoj se koristi motorizovana trakciona jedinica, koja sadrži kompijuterizovane programe za određena patološka stanja.
Tokom trakcije, pacijent leži na kompjuterski kontrolisanom stolu, čija je donja polovina mobilna.

Doktor nakon pregleda i ukoliko je potrebno uvida u MRI snimak, određuje vrednosti koje se unose u kompijuter, individualno za svakog pacijenta.

Tokom trakcije dolazi do stvaranja pritiska u samom disku, čime se objašnjava mehanizam retrakcije, vraćanja iscurelog diska u svoje ležište i samim tim dekompresija nervnih struktura u samom spinalnom kanalu.

Pored toga, povećava se prostor između pršljenova što omogućava bolju cirkulaciju krvi, ishranu samog diska i antiinflamatorni efekat.

Svako mehaničko oštećenje diska koje se morfološki opisuje kao početna fisura-rascep prstena diska, stvara uslove za dalje produbljivanje mehaničkog oštećenja koje dovodi do diskus hernije (protruzija, extruzija, secvestracija diska),i upalne reakcije u samom disku što je praćeno izrazitim bolnim stanjem.

Kada koristimo ne hiruršku spinalnu dekompresiju?

– Bol u vratu i leđima ( degenerativno izmjenjena kičma )
– Osećaj ukočenosti u vratu i leđima, bez širenja bola ( obično su mehanička oštećenja diska, morfološki opisana kao fisura unutar diska, ili blokada meniskusa unutar malih zglobova- fasetnih zglobova.
– Bol koji se širi iz vrata u rame i pored unutrašnje ivice lopatice, u dubini i nije vezan za pokret, ukazuje na cepanje prstena unutar diska u njegovoj vanjskoj trećini, kao i bol u sedalnoj regiji koji se širi iz lumbalnog dela.
– Bol koji se širi niz ruku ili nogu, praćen osećajem trnjenja ili slabosti, ukazuje da je došlo do većeg cepanja prstena diska i izmeštanja unutrašnjeg dela diska (diskus hernia) prema spinalnom kanalu i kompresiji izlazećeg nerva.
– Osećaj grčeva u nogama koji se povećavaju pri hodu, a olakšanje se javlja na savijanje trupa i kratki odmor, ukazuje na stenozu spinalnog kanala i narušenu cirkulalaciju ( protok krvi ) u spinalnom kanalu.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica