Programi podsticaja razvoja deteta

Doc dr Aleksandra Đurić Zdravković, defektolog

Poliklinika Antamedica nudi sledeće programe podsticaja razvoja deteta:

Program podsticaja razvoja fine motorike
Program podsticaja razvoja grafomotorike
Program podsticaja razvoja pažnje
Program podsticaja razvoja percepcije
Program podsticaja razvoja kognitivnih veština
Program podsticaja razvoja samopomoći
Program pripreme za školu
Pomoć u učenju
Reedukacija psihomotorike
Brain Gym

Program podsticaja razvoja fine motorike

Fina motorika podrazumeva fino pokretanje mišića šake i prstiju s ciljem obavljanja aktivnosti poput hvatanja sitnih predmeta, slaganja slagalica, vezanja pertli, listanja slikovnice, crtanja, bojenja, upotrebe makaza i ostalih aktivnosti koje zahtevaju precizne pokrete prstiju.

Teškoće fine motorike utiču na detetovu vizuomotornu koordinaciju i manipulativne sposobnosti.

Dete koje do treće godina života ne razvije sposobnosti fine motorike u skladu sa uzrastom može imati razvojne teškoće u ovoj oblasti razvoja.

Program podsticanja razvoja fine motorike kreiran je tako da se zabavnim i stimulišućim aktivnostima deluje na usvajanje ovih veština kod dece u uzrastu od 2 do 7 godina.

Program podsticaja razvoja grafomotorike

Grafomotorika je sposobnost držanja olovke i pisanja, odnosno motorička sposobnost pisanja slova.

Preduslov za uspeh u grafomotornim aktivnostima je razvijena fina motorika.

Teškoće u razvoju grafomotorike nastaju kao nedovoljno razvijene veze između pamćenja i pokreta prstiju, kao i perceptiv i motoričkih teškoća.

Program podsticanja razvoja grafomotorike namenjen je deci od 3 do 7 godina koja nepravilno drže olovku i pokazuju teškoće pri reprodukovanju zadatih aktivnosti crtanja i pisanja.

Cilj programa je uvežbavanje veština fine motorike i grafomotorike kroz igru i zabavne aktivnosti.

Program podsticaja razvoja pažnje

Pažnja je proces koji omogućuje osobi da se usmeri na važne informacije, a zanemari nevažne, te je važna za sve što radimo ili učimo.

Već u ranom dobu u vrtićima kod dece s teškoćama pažnje postaje vidljiva nemogućnost ili otežano učestvovanje u zajedničkim aktivnostima.

Ove teškoće se manifestuju kao: nemogućnost mirnog sedenja, često „vrpoljenje“, nestrpljivost, brzopletost, postavljanje pitanja bez čekanja na odgovor itd.

S polaskom u školu ovi problemi postaju još izraženiji.

U školskom uzrastu deca s teškoćama pažnje imaju problem samokontrole i planiranja, često vrše zamenu slova, brkaju osnovne aritmetičke operacije, imaju poteškoću pri dovršavanju započete radnje, česte promene raspoloženja itd.

Program podsticanja razvoja pažnje ima zadatak da trenira detetovu pažnju.

Trening se odvija kroz niz ciljanih aktivnosti kroz koje će dete da nauči da razmišlja, da se usmerava na detalje i da se samokontroliše.

Program je namenjen deci od njihovog najranijeg uzrasta.

Program podsticaja razvoja percepcije

Percepcija je proces opažanja kojim se u mozgu integrišu podaci prispeli iz čula i daje im se značenje.

U teškoće senzorne percepcije i integracije ubrajaju se problemi obrade vizuelnih, auditivnih, taktilnih, proprioceptivnih, gustativnih, olfaktornih i ravnotežnih senzacija.

S obzirom na to da je život multisenzorni doživljaj, svet percepcije je međusobno isprepletan.

Programom podsticaja razvoja percepcije obuhvaćen je čitav niz zabavnih aktivnosti i zadataka koncipiranih prema potrebama deteta.

Ovi zadaci tretiraju perceptivne probleme, postepeno ih grade i razvijaju.

Program podsticaja razvoja kognitivnih veština

Kognicija ili moć saznavanja uključuje procese koji obuhvataju percepciju, mišljenje, zaključivanje, pamćenje, zamišljanje i učenje.

Kognitivne sposobnosti su posebno važne za učenje čitanja i pisanja.

Adekvatnom stimulacijom i treningom moguće je podsticati razvoj deteta do nivoa u kom će kognitivni potencijal dostići svoj maksimum.

Teškoće u kognitivnom razvoju mogu se javiti kod dece rođene s rizikom, zatim javljaju se kod dece s intelektualnom ometenošću, autizmom i kod dece koja iz drugih razloga (naslednih ili stečenih) imaju snižene kognitivne kapacitete.

Progam podsticanja kognitivnog razvoja u Antamedici se sprovodi kod dece od 3 godine i starije.

Ovim programom se, uz pomoć različitih metoda učenja i učestalog ponavljanja, utvrđuju detetova postojeća znanja i formiraju nova.

Tretman kognitivnih veština se sprovodi individualno kako bi na najbrži i najprimereniji način omogućili napredak deteta.

Program podsticaja razvoja samopomoći

Samopomoć obuhvata veštine vezane za obavljanje lične higijene, kontrole sfinktera, oblačenje, obuvanje, ishranu.

Program razvoja samopomoći uključuje aktivnosti i zadatke kojima se uvežbavaju i usvajaju sposobnosti staranja o sebi u skladu sa uzrastom kod kuće i u edukativnoj ustanovi.

Program pripreme za školu

Polazak deteta u školu je veoma značajan događaj u životu svake porodice.

Za ovaj događaj se treba unapred pripremiti.

Podsticanje razvoja deteta u različitim oblastima razvoja omogućiće usvajanje optimuma znanja potrebnih za polazak u školu i maksimizovati njegov razvojni potencijal.

Programom pripreme za školu stručnjaci u Antamedici, s višegodišnjim iskustvom rada u školama, procenjuju sposobnosti deteta i pripremaju ga za uspešan polazak u školu.

Progam podsticanja kognitivnog razvoja u Antamedici se sprovodi kod dece od 3 godine i starije.

Ovim programom se, uz pomoć različitih metoda učenja i učestalog ponavljanja, utvrđuju detetova postojeća znanja i formiraju nova.

Tretman kognitivnih veština se sprovodi individualno kako bi na najbrži i najprimereniji način omogućili napredak deteta.

Pomoć u učenju

Svako dete može da bude uspešno i da uči, ako se podučava u skladu sa svojim sposobnostima.

Poznavanje stila učenja deteta je ključ uspeha, ne samo u školi, već i u svakodnevnom životu.

Stil učenja će zavisiti od čula kojim dete dominantno prima i obrađuje informacije.

Shodno stilu učenja koriste se materijali i tehnike koje detetu pomažu da savladava školske sadržaje i da na taj način koristi jake strane u prevazilaženju teškoća u području slabije ovladanosti.

Mereći uspeh, dete stvara pozitivnu sliku o sebi.

Program je namenjen deci slabijeg školskog uspeha, deci sa specifičnim teškoćama u učenju i deci sa teškoćama u mentalnom razvoju.

Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike je postupak, ili metod kojim se reedukuju (prevežbavaju!) aktivnosti koje se ogledaju u: dečjoj motoričkoj nespretnosti, dispraksiji, diskogniciji i poremećajima govora i psihomotorike.

Kod dece s teškoćama u mentalnom razvoju ovim metodom se obezbeđuje dogradnja struktura koje su u disfunkciji.

Tretman u okviru ovog metoda se odvija grupno i individualno. U radu se koriste metakomunikacija, dodir, pokret, govor i igra.

Ovom metodom tretiraju se doživljaji dečjeg tela, poznavanje prostora oko tela deteta, uočavanje drugih, kontrola impulsivnosti itd.

Brain Gym

Brain Gym je deo edukacijske kineziologije i područja koje se bavi podsticanjem učenja pomoću iskustva prirodnog kretanja.

Sastoji se od 26 jednostavnih i ugodnih pokreta koji poboljsavaju veštine učenja aktiviranjem obe moždane hemisfere.

Ovaj metod se aktivno koristi u preko 80 zemalja sveta u tretmanu razvojnih poteškoća dete i omladine.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica