Povišena temperatura kod dece

dr Miljenka Crnčić Orlić, pedijatar

Uzrok povišene temperature u pravilu su infekcije, češće virusne, nego bakterijske.

Ostali uzroci, kao što su sunčanica, pregrevanje, autoimune bolesti kod dece su znatno ređi.

Kako je povišena temperatura samo jedan od simptoma bolesti uz to treba obratiti pažnju na druge simptome: kašalj,  povraćanje,  proliv, osip, opšte stanje deteta.

Merenje temperature

Dva standardna načina su:

– merenje temperature rektalno (u guzi), u trajanju od najmanje 3 minuta, kod dece do godinu dana

– merenje temperature  aksilarno (pod pazuhom, koji mora da bude suv), najmanje 5 minuta, kod dece iznad godinu dana.

Za merenje upotrebljavamo klasični toplomer ili digitalni toplomer.

Temperaturu merimo: kada je dete toplo na opip, kada je mirno, razdražljivo, slabijeg apetita, ili ima neke druge simptome (kašlje, ima proliv…)

Normalna telesna temperatura, kada snižavati tempeaturu?

Merena aksilarno: 36 do 37 C, a rektalno za 0,5 st. više 36,5 do 37,5 C.

U pravilu, kada dete ima preko 38,5 C (preko 38 C za decu koja su imala febrilne konvulzije) pristupamo snižavanju temperature.

Poznato je da je povišena temperatura prirodni način obrane organizma od uzročnika infekcije.

Od ovog pravila možemo odstupiti.

Ako je dete raspoloženo, igra se, dobro pije, možemo odgoditi davanje lekova za temperaturu. Takođe ako je dete i sa nižom temperaturom klonulo, neraspoloženo, odbija tečnost, antipiretik možmo dati i ranije.

Koje su mere za snižavanje povišene telesne temperature?

Fizičke mere:

– kupke u mlakoj vodi, treba započeti sa temperaturom vode u kojoj se dete obično kupa, pa postepeno dodavati hladnu vodu do temperature od oko 30 C.

Kupanje u kadici ili kadi treba da traje 20 do 30 minuta. Nakon toga se dete osuši i obuče u laganu odeću.
Ova se mera preuzima kada temperatura naglo visoko skoči, a uz to se daje i antipiretik ili kada temperatura ne pada na antipiretik.

– prostorija u kojoj dete boravi ne treba da bude pregrejana, najviše do 24 C, treba je redovno provetravati

– dete mora da bude obučeno u laganu pamučnu odeću

Lekovi protiv povišene telesne temperature (antipiretici):

PARACETAMOL lek prvog izbora, postoji u formi sirupa, tableta i supozitorija. Doza: 10 do 15 mg/kg tjelesne težine svakih 4 do 6 sati, maximalno 60 mg/kg/dan.

IBUBRUFEN drugi lek koji se preporučuje za skidanje temperature kod dece starije od 6 meseci. Postoji u obliku sirupa. Za povišenu temperaturu preporučuje se u dozi od 5 do 10 mg/kg telesne težine svakih 6 sati.

Ovi se lekovi obično ne kombinuju.

DIKLOFENAK kao antipiretik koristi se kod dece samo izuzetno(obično u bolnici), on izrazito i naglo skida temperaturu. Daje se u dozi od 1mg/kg t.težine,max. 2 mg/kg t.težine na dan.

Dodatne mera: dovoljan unos tekućine, lagana hrana, mirovanje.

Kada kontaktirati lekara?

ODMAH: temperatura preko 38,5 C kod deteta mlađeg od 3 meseca, kod starije dece temperatura od 40 C.

Osim toga treba pratiti i druge simptome: glavobolja, osip, proliv, povraćanje, loše opšte stanje i prema tome proceniti potrebu za hitnim javljanjem lekaru.

U ostalim sučajevima, ako je opšte stanje dobro, nema drugih zabrinjavajućih simptoma, dete je raspoloženo, unosi dovoljno tečnosti, može se uz antipiretske mere pričekati 3 do 4 dana ali se obavezno javiti lekaru ako temperatura i dalje traje.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica