Intervencije u ginekologiji

Od ginekoloških intervencija koje se rade poliklinici Antamedica izdvajamo:

  • Skidanje kondiloma radiohiruškom metodom

  • Biopsija premalignih promena i HP analiza

  • Polipektomija

  • Eksplorativna kiretaža

  • Plasiranje i ekstrakcija spirale

Biopsija grlića materice se radi kod suspektnih citoloških i kolposkopskih nalaza.

Biopsija se radi pod kontrolom kolposkopa, uzima se u takozvanoj prelaznoj zoni.

Ukoliko se uzmu oskudni fragmenti nemožemo sa sigurnošću tvrditi da li se radi o invazivnoj malignoj bolesti ili intraepitelnoj leziji.

U zavisnosti od životnog doba postoje specifičnosti u tumačenju nalaza.

Tako je kod žena u perimenopauzi odlučujuća citodijagnostika, jer dolazi do uvlačenja skvamocilindriče prelazne zone endocervikalno i kolposkopski nalaz ne pokazuje uvek abnormalne promene.

Kod trudnica biopsiju možemo raditi u bilo kom periodu trudnoće, ukoliko za to postoje indikacije.

Biopsija se radi u prelaznoj zoni.

Kako je grlić dosta prokrvljen, posle biopsije nastaje slabije ili jače krvarenje i mora se vršiti hemostaza.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica