Intrauterina smrt fetusa (FMU)

FMU je smrt ploda ili plodova pre porodjanih kontrakcija ,bez obzira na gestacijsku starost.
Učestalost je oko 1 %.

Najčešći uzroci su:

– prevremeno odlubljivanje posteljice (abruptio placentae praecox)
– hipertenzivni sindromi ( HTA,PIH,Praeclampsio,Eclampsio)
– dijabetes melitus
– razna hronična oboljenja majke
– Rh inkompatibilija majke i ploda
– virusne infekcije
– hromozomske aberacije ploda
– prevremeno prsnuće plodovih ovojaka
– prenešena trudnoća
– strangulacija pupčanika ( obmotavanje oko tela ili ekstremiteta)
– kompresija,pravi čvor i prolaps pupčanika
– dejstvo raznih toksičnih agenasa
– nepravilnosti u razvoju uterusa
– submukozni miomi

Na žalost, najveći broj slučajeva je idiopatski (nepoznatog uzroka) u skoro oko polovine slučajeva.

Kliničkom slikom dominira:

– odsustvo subjektivnih znakova trudnoće
– odsustvo pokreta fetusa
– osećaj težine u stomaku
– gorak ukus u ustima
– muka i eventualno povraćanje

Dijagnoza se postavlja:
– anamnezom
– ginekološkim odnosno akušerskim pregledom
– ultrazvučnim pregledom (odsustvo srčane radnje i pokreta ploda,Spaldingov znak i dr.)

Komplikacije su ozbiljne:
– u slučajevima zadržavanja ploda duže vreme može doći do intrauterine infekcije
– iskrvavljenja ,usled potrošne koagulopatije ,tkz.DIK sindroma
– insuficijencije bubrega majke
– u pojedinih slučajevima razvijaju se i znakovi depresije

Postupak:
evaluacija pacijentkinje (trebovanje krvi,sve laboratorijske analize,sa posebnim naglaskom na koagulacioni status pacijentkinje:fibrinogen,produkte razgradnje fibrina,aPTT,PT,D-dimer), indukcija i završavanje trudnoće (u slučaju monofetalne trudnoće), primat se daje vaginalnom porodjaju, u slučaju višeplodne trudnoće,ako su jedan ili više plodova vitalni i zavisno od gestaciske starosti trudnoće,primenjuje se ili ekpetativni postupak uz serijsko kliničko prećenje ili završavanje trudnoće,u ovom slučaju završavanje trudnoće je češće operativnim putem-Carski rez.

Posle porodjaja neophodno je laboratorijsko praćenje,sprečiti uspostavljenje laktacije,ne kod višeplodne trudnoće gde je jedan ili više fetusa preživeo i psihološka potpora pacijentkinje.

Najbolja prevencija FMU su redovne antenatalne kontrole.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica