Kineziterapija

Pokret je život!!!

Vaše zdravlje i energija zavise od kretanja!!!

Zvaničan stav SZO je da je umerena fizička aktivnost najbolji način da očuvate i poboljšate svoje zdravlje!

Kineziterapija je terapija pokretom.

Kineziterapija (grčke reči kinein – kretati se, kinezis – pokret) je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja delova i organizma u celini.

Kineziterapija kao deo fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije.

Ona se bavi primenom sistematizovanih pokreta pojedinih delova tela ili celog tela u vidu vežbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom.

Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogoći oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.

Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vežbe.

Aktivne vežbe se dele na:

– aktivne potpomognute
– aktivne nepotpomognute
– aktivne vežbe sa otporom

Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.

U izvođenju jednog pokreta učestvuje više anatomskih struktura:

– koštani sistem
– zglobovi
– mišići
– periferni nervni sistem
– centralni nervni sistem

Još veći značaj kineziterapija dobija upravo zbog toga što pokret dovodi do angažovanja i ostalih organskih sistema : kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog itd.

Zato je danas kineziterapija obavezni deo rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano-zglobnog sistema (lokomotornog aparata), već i kod bolesti srca i krvnih sudova, bolesti disajnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih bolesnika.

Tissot, 1981.godine piše:
“Pokret po svom delovanju zamenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok ostala medikamentozna sredstva ne mogu zameniti pokret”.

Kineziterapija mora biti stručno vođena i dozirana!

Propisuje je doktor, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije a sprovodi je viši fizioterapeut uz nadzor lekara.

Doziranje kineziterapije zahteva poznavanje opšteg stanja organizma
(kardiovaskularni sistem, respiratorni sistem , nervni sistem, psihička spremnost i motivacija, zanimanje pacijenta, da li se nekada bavio sportom…).

Terapijski efekti kineziterapije su:

– povećanje mišićne snage i elastičnosti
– povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
– poboljšanje funkcije kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje
– poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u celini
– stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti

Oblici kineziterapije koje sprovodimo u poliklinici Antamedica su:

– edukacija zaštitnih položaja i pokreta
– vežbe disanja
– vežbe relaksacije
– kineziterapija za cervikalni sindrom
– kineziterapija za lumbalni sindrom
– kineziterapija kod perifernih artroza (gonartroza, koksartroza, artroza sitnih zglobova šaka)
– kineziterapija posle preloma kosti,sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura)
– vežbe za osteoporozu
– korektivna gimnastika (predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje)
– vežbe za skoliozu i kifozu
– vežbe za korekciju ravnih stopala

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica