Laser akupunktura

Akupunktura je deo tradicionalne kineske medicine, koju je Svetska zdravstvena organizacija (SZO ) priznala kao zvaničan metod lečenja 1979. godine i preporučila više od 50 bolesti za lečenje ovom metodom.

Akupunktura se zasniva na energetskom konceptu prirode i čoveka i na dualističkom načelu da u osnovi svega leže dve suprotne sile YIN i YANG.

Dakle, čovek je energetsko biće i kroz ljudski organizam kruži vitalna energija koja se naziva KI ili ĆI ( CHI ) po tačno definisanim putanjama koje se nazivaju meridijani.

Ta energija se pojavljuje u dva oblika YIN i YANG koji moraju biti u ravnoteži da bismo bili zdravi.

Psihofizičko zdravlje čoveka i energetska ravnoteža zavise od nesmetanog toka vitalne energije i od odnosa YIN i YANG.

Različiti spoljašnji faktori ( hladnoća, povrede, bakterije, virusi, negativna zračenja…), kao i unutrašnji faktori (negativne emocije, ljutnja, bes, tuga, briga…) mogu poremetiti ili zaustaviti protok chi energije i dovesti do poremećaja fizioloških funkcija organizma i bolesti.

Prema ovom učenju, poremećeni ili prekinuti tok vitalne energije može se ponovo uspostaviti ubadanjem igala u određene tačke koje se nalaze na meridijanima, čime se ponovo uspostavlja ravnoteža u ljudskom organizmu i postiže ozdravljenje.

Te tačke nazivamo akupunkturnim tačkama.

Svaki organ ima svoj meridijan, zapravo svaki meridijan ima početak u nekom organu.

U ljudskom telu postoji 14 glavnih meridijana i 365 klasičnih akupunkturnih tačaka.

Energetski kanali ili meridijani se dele na yin i yang kanale i na svakom ekstremitetu se nalazi po tri kanala. Duž ruke postoje tri yin kanala ( pluća, perikard, srce) i tri yang kanala (debelo, tanko crevo, San Jiao). Duž noge postoje tri yin kanala (slezina, jetra, bubreg) i tri yang kanala (želudac, žučna kesa, mokraćna bešika).

Takođe postoje dva ekstra kanala, jedan na prednjoj strani tela i drugi na leđima.

U akupunkturi se koriste tanke metalne iglice koje se ubadaju u akupunkturne tačke duž meridijana odgovarajućeg obolelog organa. Ubadanjem igala u te tačke ponovo se uspostavlja protok energije tamo gde je on poremećen ili prekinut i tako se uspostavlja ravnoteža u celokupnom ljudskom organizmu i postiže ozdravljenje.

Iglice mogu biti za jednokratnu upotrebu ili se mogu sterilisati i koristiti više puta.

Posebno treba istaći značaj Laser akupunkture kao kombinaciju savremene tehnologije i tradicionalne medicine.

Laser omogućava bezbedno i bezbolno stimulisanje akupunkturnih tačaka, pri čemu je dovoljno samo nekoliko sekundi za stimulaciju jedne tačke a čitav tretman se završava za nekoliko minuta.

Na ovaj način nema rizika od infekcije, nema bola i postoji značajna ušteda u vremenu.

Klasičan način akupunkture podrazumeva aplikaciju iglica koje treba da stoje 20-30 minuta da bi se postigao određeni efekat.

Koje se bolesti mogu lečiti akupunkturom?

Indikacije za akupunkturu i laserakupunkturu su pre svega bolesti neuro-mišićnog i koštano-zglobnog sistema, kako akutna tako i hronična bolna stanja.

– bol u vratu sa ili bez širenja u ruke (cervikalni sindrom, cervikobrahijalni sindrom)
– bol u slabinsko-krsnoj regiji (lumbalni sindrom, išijas)
– bol u zglobovima (osteoartritis, artroze)
– smrznuto rame
– “teniski” lakat
– fibromialgija
– polineuropatije
– neuralgija n.trigeminusa
– glavobolja

Osim bolesti neuro-mišićnog i koštano-zglobnog sistema, akupunktura se danas sa uspehom koristi kod respiratornih, gastrointestinalnih i ginekoloških bolesti.

Ogroman značaj akupunkture je u prevenciji bolesti, tako da se akupunktura preporučuje i zdravim ljudima radi očuvanja zdravlja i vitalnosti.

U našoj poliklinici najčešće koristimo kombinaciju savremene fizikalne terapije i laser-akupunkture.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica