Spontani pobačaj

Spontani pobačaj predstavlja neželjenu ekspulziju embriona odnosno fetusa bez ikakvih vidljivih uticaja spolja, a pre postignute sposobnosti za vanmaterični život.

Sa napretkom neonatalne nege ta granica je poslednjh godina pomerena sa 28 nedelja trudnoće na 24 nedelje trudnoće odnosno svaki plod teži od 500 g smatra se prevremenim porodjajem.

Učestalost spontanih pobačaja za sve klinički dijagnostikovane trudnoće kao i tkz.biohemijske trudnoće (dijagnostifikovane pomoću beta HCG u krvi) je oko 60 %.

Uzroci nastanka spontanog abortusa mogu poticati od strane majke ili embriona odnosno fetusa.

Najčešći uzroci od strane embriona odnosno fetusa mogu biti urodjene ili stečene.
Od urodjenih najčešće su hromozomopatije, a od stečenih razni egzogeni toksini i jonizujuće zračenje.

Uzroci od strane majke

– kongenitalne anomalije uterusa i infantilne (nedovoljno razvijene) materice
– miomi
– intrauterine priraslice
– insuficijencija unutrašnjeg materičnog ušća, posebno kod amputacije,konizacije
– bakterijske i virusne infekcije
– imunološki (ANA,antifosfolipidna/antikardiolipinska antitela i sl.)
– trombofilije
– lupus antikoagulans
– insuficijencija lutealne faze ciklusa
– diabetes melitus
– poremećaji funkcije štitne žlezde
– stres
– hronične intoksikacije

Ipak, ovo su samo neki uzroci, veliki broj spontanih pobačaja je idiopatski (nepoznatog uzroka).

Klasifikacija spontanih pobačaja

– preteći (ab. immines)
– započeti (ab. incipiens)
– pobačaj u toku (ab.in tractu)
– inkompletni (ab. incompletus)
– kompletni (ab. completus)
– izostali pobačaj (missed ab.)
– anembrionska trudnoća (blighted ovum)
– septički (ab. spontaneus septicus)
– habitualis (ab. Spontaneus habitualis) četiri i više spontanih pobačaja
– nestajući blizanac (vanishing twin)

Mehanizam pobačaja do 12 nedelje gestacije odvija se tako da materica u jednom aktu izbacuje celi ovulum,a nakon 12 nedelje gestacije mehanizam pobačaja se odvija po principu porodjaja.

Klinička slika zavisi od vrste pobačaja.

Kod pretećeg pobačaja postoje krvarenje i bolovi, bez promena na grliću (nema otvaranja), trudnoća je očuvana.Ipak, u skoro 50 % slučajeva dolazi do progresije u spontani pobačaj.

Kod započetog pobačaja, pored gore navedenog, dolazi do otvaranja grlića i početnog izbacivanja delova ovuluma, uz jače bolove i krvarenje.

Kod septičnog pobačaja sve gore navedeno je izraženije pri čemu je prisutna febrilnost pacijentkinje.

Dijagnoza

– ginekološki odnosno akušerski pregled
– ultrazvučni pregled
– laboratorijske analize (beta HCG)

Tretman zavisi od kliničke slike i eventualno dijagnostifikovanih uzroka pobačaja i može biti:

– konzervativna (antibiotici,tokoliza,aspirin,fraxarin,kortikosteroidi sl.)
– supstitucionalna hormonska (Progesteron depo,humani horionski gonadotropin)
– operativna (kiretaža i serklaž).

Komplikacije spontanih pobačaja dele se na rane i kasne.

Rane komplikacije:
– obilno krvarenje
– rezidua
– perforacija uterusa
– infekcija
– peritonitis
– tromboza vena male karlice

Kasne komplikacije:
– intrauterusne priraslice
– amenoreja
– sterilitet
– DIK
– septični šok
– akutna renalna insuficijencija

Krvarenje i bolovi u trudnoći su uvek znak za oprez i pregled kod Vašeg ginekologa.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica