Terapija bola

Ublažiti bol, božansko je delo!
Sedare dolorem divinum opus est!

Bol je subjektivno, neprijatno opažanje i osećaj, koji se može javiti usled oštećenja tkiva, njegovog predstojećeg oštećenja, ili usled psiholoških uzroka.

Javlja se gotovo kod svih bolesti i povreda. To je zaštitni mehanizam čija je funkcija da organizam postane svestan opasnosti i reaguje kako bi uklonio bolni nadražaj, međutim ukoliko se bolni nadražaj ne može ukoniti onda se javlja hronični bol koji nema više zaštitnu funkciju već narušava kvalitet života.

Dakle, osnovna podela bola je na : akutni i hronični.

Akutni bol je kratkotrajan, ima odbrambenu ulogu dok je hroničan bol dugotrajan, nema odbrambenu ulogu i često predstavlja poseban klinički sindrom.

Terapija bola je kompleksna i zahteva jasnu predstavu o uzroku bola i mehanizmima njegovog nastanka.

Primena lekova u terapiji bola je velika. Problem je najčešće u kontroli hroničnog bola kada je upotreba lekova nekontrolisana i duga, pa su i neželjena dejstva brojna.

Značaj fizikalne medicine i terapiji bola je veliki jer pruža mogućnost smanjenja upotrebe lekova, naročito u hroničnim stanjima!

Fizikalni agensi u terapiji bola

1.Laser predstavlja izuzetno terapijsko sredstvo koje značajno skraćuje vreme lečenja
2.Magnetoterapija ( niskofrekventno elektromagnetno polje)
3.TENS (Transkutana električna nervna stimulacija)- Efikasan protiv bola različitog porekla
4.DDS (Dijadinamik struje)
5.IFS (Interferentne struje)
6.Galvanska struja
7.Elektroforeza (unošenje lekova u organizam putem galvanske struje)
8.UZ ( Ultrazvuk)
9.Sonoforeza (unošenje lekova u organizam putem ultrazvuka)

Reumatologija

– Bolovi kod degenerativnih bolesti kičmenog stuba
(Spondiloza, Spondiloartroza, Diskus hernija)
– Bol u vratu i rameno – lopatičnoj regiji (Cervikalni sindrom)
– Bolovi u vratu sa širenjem u ruke (Cervikobrahialgia)
– Bolovi u vratu sa širenjem u potiljačni deo glave (Cervikocefalgia)
– Bolovi u grudnom delu kičme
– Interkostalne neuralgije (neuralgije međurebarnih živaca)
– Bolovi u lumbo-sakralnoj regiji (krstobolja) – Lumbalni sindrom
– Bolovi u krsno-slabinskoj regiji sa širenjem u noge (Lumboišialgia)
– Diskus hernija kao uzrok bolova
– Bol u peti (Spina calcanei, Calcar calcanei – petni trn)

– Bolovi kod degenerativnih bolesti perifernih zglobova (Osteoartroze)
– Gonartroza (artroza zgloba kolena)
– Koksartroza (artroza zgloba kuka)
– Artroze sitnih zglobova šaka
– Artroze drugih zglobova

– Bolovi kod zapaljenskih reumatskih bolesti
– Reumatoidni artritis
– Psorijatični artritis
– Ankilozirajući spondilitis – Behterevljeva bolest
– Enteropatijski artritis
– Reiterov sindrom
– Giht, Pseudogiht

– Bolna stanja u vanzglobnom reumatizmu (Vanzglobni bolni sindromi)
– Sindrom bolnog ramena – periartritis ramenog zgloba,
– Miofascijalni sindromi (Zapaljenja mišića i njihovih fascija)
– Entezopatije, Tendinitisi i Burzitisi (Teniski lakat, Peritrohanteritis – zapaljenje burze kuka, zapaljenje Ahilove tetive, de Quervainov tenosinovitis…)
– Fibromialgija

Terapija bola u osteoporozi

Sportske povrede

– Povrede mišića (kontuzije-nagnječenja, distenzije-istegnuća, rupture, entezitisi)
– Istegnuća ligamenata, ruptura fascija i ligamenata
– Povrede i uganuća zglobova (distorzije, subluksacije, luksacije)
– Povrede meniskusa, ligamenata kolena
– Teniski lakat (Epycondilitis lateralis)

Neurologija

– Bol kod oštećenja i povrede perifernih nerava (Neuralgia n.trigemini, Karpal tunel sindrom, Tarsal tunel sindrom)
– Polineuropatije
– Radikulopatije (Diskus hernije)

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica