Endokrinologija

Endokrinologija je oblast Interne medicine koja se bavi poremećajima endokrinog sistema i njegovim specifičnim izlučevinama hormonima.

Pored detaljne anamneze (razgovora sa pacijentom) i kliničkog pregleda, lekar internista – endokrinolog može da predloži neka dopunska dijagnostička ispitivanja:

Ispitivanje hipofize (Test sa insulinom, Test sa deksametazonom, Metopironski test, Test ograničenja unosa vode, Test sa nikotinom)
Ispitivanje štitaste žlezde (Vezivanje radioaktivnog joda, Scintigrafija štitaste žlezde, Hormoni u krvi)
Ispitivanje paraštitastih žlezdi (Određivanje koncentracije kalcijuma, fosfora i alkalne fosfataze u krvi, Sulkowitchev test)
Ispitivanje nadbubrežnih žlezda (hormoni u krvi i mokraći, Thornov test, Deksametazonski test, Određivanje kateholamina i VMK u mokraći, Test histaminom, Test sa regitinom)
Ispitivanje endokrinog pankreasa (određivanje glikoze u krvi i mokraći, Dokazivanje ketonurije, GTT, OGTT, Intravenski GTT)
Ispitivanje polnih žlezda (Određivanje hormona u krvi i mokraći, citološki pregled vaginalnog razmaza, biopsija endometrijuma, Horiogonadinski test, Spermogram, Biopsija testisa)

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem i metabolizma

1. Bolesti hipotalamusa

2. Bolesti hipofize:
– Hipofizni tumori
– Hiperprolaktinemija
– Hipersekrecijahormona rasta
– Hipopituitarizam
– Diabetes insippidus

3. Bolesti tireoidne (štitne) žlezde:
– Hipotireoza
– Hipertireoza (Graves – Bazedovljeva bolest, Nodozna toksična struma)
– Struma
– Tumori tireoideje
– Tireoiditisi

4. Bolesti paratireoidne žlezde:
– Hipofunkcija paratireoidne žlezde
– Hiperfunkcija paratireoidne žlezde (Primarni i sekundarni paratireoidizam)

5. Bolesti nadbubrežne žlezde:
– Hiperfunkcija kore nadbubrežne žlezde (Hiperkorticizam – Cushing – ov sindrom, Primarni hiperaldosteronizam – Conn – ov sindrom, Adrenogenitalni sindrom)
– Hipofunkcija kore nadbubrežne žlezde (Hronični hipokorticizam – Primarni – Adisonova bolest, Sekundarni i tercijerni hipokorticizam, Akutna nadbubrežna insuficijencija)
– Bolesti srži nadbubrežne žlezde (Feohromocitom)

6. Bolesti polnih žlezdi – gonada:
– Pubertet
– Amenoreja
– Sindrom policističnih jajnika – PCOS
– Sterilitet
– Menopauza
– Hipofunkcija testisa – hipogonadizam
– Ginekomastija

7. Šećerna bolest – Diabetes mellitus
– Diabetes mellitus tip I
– Diabetes mellitus tip II
– Gestacijski dijabetes
– Drugi specifični oblici dijabetesa

8. Patološka ishranjenost:
– Gojaznost
– Pothranjenost

9. Poremećaj metabolizma lipida
– Hiperlipoproteinemije – primarne i sekundarne)

10. Metaboličke bolesti koštanog sistema:
– Osteoporoza
– Osteomalacija

Najčešći simptomi bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem

– adinamija (malaksalost)
– promene telesne težine (mršavost, gojaznost)
– znojenje
– preosetljivost na hladnoću
– svrab
– promena boje glasa
– glavobolja
– poremećaj sna
– palpitacije (preskakanje srca)
– dispneja ( otežano disanje)
– poremećaj osećaja gladi i apetita
– disfagija (otežano gutanje)
– žeđ
– povraćanje
– prolivi
– opstipacija
– poremećaji menstrualnog krvarenja
– impotencija