Kućna nega

Kućna nega je oblik nege i brige za bolesnike u kući koju obavljaju profesionalni kadrovi i druge osobe osposobljene za negu bolesnika.

Kućna nega je od izuzetnog značaja za podizanje opšteg nivoa zdravstvene kulture stanovništva, doprinosi dodatno prijatnosti obolelih da budu u svojim kućama sa članovima svoje porodice.

Zahvaljujući kućnoj nezi oslobađa se puno postelja u bolnicama za bolesnike kojima je bolnička nega neophodna.

Kućna nega je jeftinija od nege u bolnici.

Stručni tim poliklinike Antamedica organizuje i sprovodi sve aktivnosti kućnog lečenja, nege i rehabilitacije.

Pored uobičajenih usluga koje korisnici kućne nege mogu dobiti od strane obučenih negovateljica u svom domu, na raspolaganju im je ceo tim lekara specijalista, medicinskih sestara i fizioterapeuta 24 časa dnevno.

Dijagnostičke i terapijske procedure se mogu sprovoditi u kućnim uslovima, kao i u prostorijama poliklinike Antamedica ili druge referentne medicinske ustanove u slučaju medicinske indikacije, uz obezbeđen transport sanitetom.

Usluge kućne nege su namenjene starim i bolesnim osobama kojima je neophodna pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Negovateljica – gerontodomaćica pruža usluge pomoći u kući prema dogovoru sa korisnikom usluga i to:

– održavanje higijene objekta – čišćenje, provetravanje, uredjivanje sobe za dnevni boravak korisnika, kao i održavanje higijene kuhinjskih i sanitarnih prostorija i uredjaja
– pranje posudja, sitnog rublja u veš mašini, prostiranje i peglanje;
– usluge nabavki iz samoposluga, pripremanje brzih jela i serviranje
– nabavka uputa za specijalističke preglede, nabavka lekova i odvodjenje na pregled
– hranjenje, oblačenje i pomoć pri kretanju korisnika usluga
– kompletna higijena pacijenta (kupanje, brijanje, sečenje noktiju, frizer)
– previjanje, prevencija dekubitusa, kontrola pri uzimanju lekova, praćenje krvnog pritiska

Fizoterapeut pruža usluge rehabilitacije u kućnim uslovima:

– fizikalna terapija, vežbe, masaža od strane viših fizioterapeuta

Samostalno odlučujete da li Vam je potrebna medicinska sestra, fizioterapeut, negovateljica ili osoba koja će brinuti o Vašem domaćinstvu.

Izaćićemo Vam u susret i pružiti najkvalitetniju uslugu prema potrebi korisnika.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica